صفحه اصلى

به روايت تصاوير

گوشه‌ای از جنایات بشار اسد در سوریه با حمایت و پشتوانه رژیم آخوندی


جهنم خامنه‌ای و بشار برای مردم سوریه
انتقام خامنه‌ای و بشار اسد از مردم بی‌دفاع سوریه
سهم بچه‌های سوریه از زندگی، بشکه‌های انفجاری اسد
چرا بهای حفظ نظام ولایت‌فقیه را مردم سوریه بپردازند؟
مامان. ما می‌ترسیم! چرا هر روز هواپیماها روی سر ما بمب میریزند؟
انتقام خامنه‌ای و بشار اسد از مردم بی‌دفاع سوریه
جهنم خامنه‌ای و بشار برای مردم سوریه
چرا بهای حفظ نظام ولایت‌فقیه را مردم سوریه بپردازند؟
سهم بچه‌های سوریه از زندگی، بشکه‌های انفجاری اسد
انتقام خامنه‌ای و بشار اسد از مردم بی‌دفاع سوریه