اخبار سايت سازمان مجاهدين خلق ايران - www.mojahedin.org
6/23/2017 6:54:12 AM

-

مجمع پارلمانی شورای اروپا با صدور بیانیهیی سرپیچی دولت عراق از حکم دادگـاه برای آزادی 36مجاهد به گروگان گرفته شده را محکوم کردمجمع پارلمانی شورای اروپا
مجمع پارلمانی شورای اروپا

-
-

متن این بیانیه از این قرار است:

مجمع پارلمانی
شورای اروپا

پرونده 12046
29سپتامبر 2009
کمپ اشرف
بیانیه مکتوب شماره 430
حمله مرگبار نیروهای عراقی به کمپ اشرف، محل استقرار 3400 عضو اپوزیسیون ایران، 11 کشته، 500 زخمی و 36 گروگان به جای گذاشت. رژیم ایران در تلاش است از طریق دولت عراق آنان را نابود سازد. عدم آزادی 36 گروگان در سرپیچی از اجرای احکام دو دادگاه و حکم قاضی و حضور نیروهای عراقی در اشرف، باعث نگرانی جدی میباشد. قطعنامه 24آوریل 2009 پارلمان اروپا تصریح میکند ساکنان اشرف مشمول کنوانسیون چهار ژنو هستند و دولت عراق باید از اخراج یا جابجایی اجباری آنها در داخل عراق خودداری کند و محاصره کمپ را پایان دهد.
ما از نیروهای آمریکایی در عراق میخواهیم حقوق ساکنان اشرف را تضمین نموده و از آنها در مقابل خشونت و بدرفتاری حفاظت نمایند و بهعنوان یک قدم جدی در راستای امنیت آنها خواستار استقرار یک تیم ناظر سازمان ملل در اشرف میباشد و از عراق میخواهیم تسهیلات لازم برای این تیم فراهم کند. ما در نگرانی خانوادههای آنان که در اروپا و آمریکا تحصن و اعتصاب غذا کردهاند سهیم میباشیم و به آنها اطمینان خاطر میدهیم که با جدیت موضوع اشرف به‌ویژه آزادی 36 به گروگان گرفته شده را دنبال میکنیم.