سى خرداد، سالگرد آغاز مقاومت سراسرى

 

۳۰خرداد ۱۳۶۰ - روز یک پایان، روز یک آغاز

AM 12:00:00 1397/10/12

سرآغاز مقاومت انقلابی روز شهیدان و زندانیان سیاسی سالروز تأسیس ارتش آزادی پاسخ به ضرورت تاریخ در بهار سال‌1360 همه‌ی تلاشها و فداکاریها و جان‌فشانی‌های مجاهدین برای ...

جزئيات

سی خرداد، سرآغاز مقاومت سراسری

AM 12:00:00 1397/10/12

30خرداد 1360 در تقویم مقاومت مردم ایران به‌عنوان سرفصل سرفصلها شناخته می‌شود. 30خرداد سرآغاز یک مقاومت عادلانه و مشروع برای آزادی و دموکراسی در برابر غصب حاکمیت مردم توسط دیکتاتوری ولایت‌فقیه است. ...

جزئيات

نگاهی به موضعگیریهای مجاهدین طی دو نیم سال، پس از انقلاب ضدسلطنتی

AM 12:00:00 1397/10/12

23بهمن 57- اعلام موجودیت دفاتر جنبش ملی مجاهدین در سراسر کشور: مجاهدین در راستای گسترش پایگاه اجتماعی خود در فردای انقلاب ضدسلطنتی، «جنبش ملی مجاهدین» را به منزله‌ی «ارگان سیاسی» خود تأسیس کردند. ...

جزئيات
1 2

آغاز انقلاب ايدئولوژيك درونى مجاهدين