دوم آذر، سالروز تولد ميليشيا

 

میلیشیا، بذری که جوانه زد

AM 12:00:00 1397/10/12

بهمن خونین 57 در حال سپری شدن است. روزهای سرد زمستان و برفهای سفید، خاک ایران با خون جوانان پرشور رنگین است. نگاهها به بهار زیبا و پرطراوت ایران دوخته شده است. گویا از پس چندین دهه دیکتاتوری، همه ...

جزئيات

دوم آذر ۱۳۵۸: «تأسیس میلیشیای مجاهد خلق، هسته اولیه ارتش مردم»

AM 12:00:00 1397/10/12

رویارویی نسل جوان میهن ما با رژیم آخوندی، از همان آغاز به قدرت رسیدن خمینی، در پرتو حضور سازمان مجاهدین آغاز شده و قدم به قدم گسترش یافته است. می‌دانیم که حاکمیت آخوندی که با سرقت رهبری انقلاب مردم ...

جزئيات

«استراتژی قیام و سرنگونی, سلسله آموزش برای نسل جوان در داخل کشور» مسعود رجوی -۳۰ دی ۱۳۸۸

AM 12:00:00 1397/10/12

… 500هزار میلیشیا و تعطیل دفاتر در 250 نقطه چکیدهٴ حرف خمینی که بعداً هم صدها و هزاران بار توسط سران و سردمداران و دژخیمان و مزدوران رژیم و حکام شرع و دادستانهای ارتجاع و رؤسای قوه قضاییه او ...

جزئيات
1