صفحه ويژه سالگرد تاسيس سازمان مجاهدين خلق دربارهٴ ما صفحه اول سايت

گزیده مناسبت دیماه


حکومت نظامی ازهاری به زانو درآمد

8 دیماه 1357

شهادت بابک خرمدین

14دیماه 216

کاندیداتوری مسعود رجوی برای انتخابات ریاست جمهوری

15دیماه 1358

درگذشت نیما یوشیج

16دی 1338

شهادت جهان پهلون تختی

17دی 1346

شهادت میرزا تقی‌خان امیر کبیر

19دیماه 1230

فرار شاه خائن

26دیماه 1357

آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی از زندان شاه

30دیماه 1357