صفحه ويژه سالگرد تاسيس سازمان مجاهدين خلق دربارهٴ ما صفحه اول سايت

گزیده مناسبت آذرماه


تاسیس میلیشیای مجاهد خلق

۲ آذر ۱۳۵۸

درگذشت غلامحسین ساعدی

2 آذر ۱۳۶۴

تصویب قانون خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران

9اردیبهشت 1330

شهادت میرزا کوچک‌خان؛ سردار جنگل

11آذر 1300

روز دانشجو

16آذر

درگذشت استاد ابوالحسن صبا

18آذر 1336

راه‌پیمایی دو میلیون نفری مردم تهران علیه رژیم شاه

۲۰آذر ۱۳۵۷

آغاز سلطنت رضاخان

21آذر 1304

شهادت شکرالله پاکنژاد

28آذر 1360