صفحه اصلى

به يادشهيدان راه آزادی

صفحه اصلى

ليست شهيدان

ابراهیم (فخرالدین) ابراهیمی

متولد: شافت
سن: 27
تاريخ شهادت: 1360

ادامه

سیدمحمود حجتی

متولد: رشت
سن: 27
تاريخ شهادت: 1360

ادامه

حسین (حامد) ملکی

متولد: آستانه اشرفيه
سن: 29
تاريخ شهادت: 1361

ادامه

فرج الله مجرد

متولد: بجنورد
سن: 26
تاريخ شهادت: 1360

ادامه

علی اکبر منتظری جویباری

متولد: قائمشهر
سن: 24
تاريخ شهادت: 1360

ادامه

جواد شفائی

متولد: اصفهان
سن: 27
تاريخ شهادت: 1360

ادامه

حسام شاهسوندی

متولد: شيراز
سن: 19
تاريخ شهادت: 1364

ادامه

محمد حسن (منصور) پورقاضیان (پورقاضی)

متولد: تهران
سن: 25
تاريخ شهادت: 1360

ادامه

اصغر قدس

متولد: -
سن: 20
تاريخ شهادت: 1360

ادامه

سیدمحمد مهدی صدر حسینی

متولد: مشهد
سن: 32
تاريخ شهادت: 1367

ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...