صفحه اصلى

به يادشهيدان راه آزادی

صفحه اصلى

ليست شهيدان

قربان عزیزی

متولد: بجنورد
سن: 31
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

مهدی فانی

متولد: گناباد
سن: 26
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

کامبیز فروتن

متولد: تهران
سن: 26
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

مختار هاشم نژاد قره خاچی

متولد: ماكو
سن: 27
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

محمود کریم زاده عراقی

متولد: اراك
سن: 30
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

ولی کشاورز

متولد: قزوين
سن: 23
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

رمضان مهویزانی زیبا

متولد: صومعه سرا
سن: 26
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

فرحناز مکانیک

متولد: همدان
سن: 23
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

کیومرث میرهادی

متولد: تهران
سن: 25
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

محمود میرشریف

متولد: تهران
سن: 33
تاريخ شهادت: 1367

ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...