صفحه اصلى

به يادشهيدان راه آزادی

صفحه اصلى

ليست شهيدان

یارعلی گرتبار فیروزجایی

متولد: بابل
سن: 33
تاريخ شهادت: 1374

ادامه

ابراهیم (فخرالدین) ابراهیمی

متولد: شافت
سن: 27
تاريخ شهادت: 1360

ادامه

علی مقراضی

متولد: قائن
سن: 18
تاريخ شهادت: 1360

ادامه

فرج الله مجرد

متولد: بجنورد
سن: 26
تاريخ شهادت: 1360

ادامه

علی اکبر منتظری جویباری

متولد: قائمشهر
سن: 24
تاريخ شهادت: 1360

ادامه

کاظم (مالک) مرتضوی

متولد: خمين
سن: 26
تاريخ شهادت: 1360

ادامه

ابراهیم سلیمی

متولد: قزوين
سن: 36
تاريخ شهادت: 1374

ادامه

محمد رضا صدرایی

متولد: تهران
سن: 37
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

البرز صالح خواه

متولد: مسجد سليمان
سن: 24
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

اصغر قدس

متولد: -
سن: 20
تاريخ شهادت: 1360

ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...