پر بيننده ترينها

رودی جوليانی ـ گردهمايی نمايندگان تشکلهای جوانان ـ ضرورت تغيير در ...

رضا رضايی ـ گردهمايی نمايندگان تشکلهای جوانان ـ ضرورت تغيير در ...

سهند خوش باطن ـ گردهمايی نمايندگان تشکلهای جوانان ـ ضرورت تغيير در ...

سارا نوری ـ گردهمايی نمايندگان تشکلهای جوانان ـ ضرورت تغيير در ...

ژان پير اسپيتزر ـ گردهمايی نمايندگان تشکلهای جوانان ـ ضرورت تغيير ...

سحنرانی مريم رجوی در گردهمايی نمايندگان تشکلهای جوانان ـ ضرورت ...

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران در کنفرانس بين المللی در ...

الس دموک ـ کنفرانس بين المللی در پارلمان اروپا 9 آوريل 2014 (20 ...

دکتر آلخو ويدال کوأدراس ـ کنفرانس بين المللی در پارلمان اروپا 9 ...

سايت مجاهدين بر روی شبكه های اجتماعی

کتاب يادنامه شهيدان کهکشان اشرف

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوی در مراسم بزرگداشت شهدای قتل عام اشرف

مصداق آشکار جعل و دروغ عليه مجاهدين - امير پرويزی از زندان ليبرتی - 18تير ۹۲

شرافت به «يغما» رفته - اکرم حبيب خانی

کارزار پيروزی در اشرف - گفتگو با مجاهدان شهر شرف - مسعود رجوی آذر ۱۳۸۸

خيانت به سوگند بقراط

زنان نيروی تغيير - مريم رجوی

خانواده مجاهدين يا مزدوران ارتجاع؟ - پيام به مجاهدان شهر شرف - مسعود رجوی

گنجينه سرخ فام آزادی - اسامی و مشخصات شهيدان آزادی

شيخ رافع الرفاعی محدوديتها و تجاوزات حکومت مالکی عليه ساکنان ليبرتی را محکوم کرد

شيخ دکتر رافع الرفاعی مفتی ديار عراق گفت تعرضها و تجاوزات حکومت مالکی و اعمال محاصره عليه پناهندگان ليبرتی نشان می دهد نوری المالکی و دولتش ......

پارلمان انگلستان - بيانيه بيش از ۱۱۰ نماينده از هر دو مجلس انگلستان

ـ فراخوان به سازمان ملل، آمريکا و اتحاديه اروپا برای آزادی 7 گروگان اشرفی ـ ...

پارلمان اروپا - اجلاس رسمی در استراسبورگ - سخنرانی مارينا ياناکوداکيس از انگلستان

دفاع از حقوق مجاهدان اشرفی در زندان ليبرتى «تحولات تراژيک اوکراين و وضعيت ...

وال استريت ژورنال: قتل عامی در عراق که بايد رژيم تهران را خشنود کرده باشد

سايت وال استريت ژورنال، (11مارس، 2014) : دولت نوری مالکی 52 جسد را در يک محل ...

ساير مطالب

قطعنامه شورای استانداری لاکوئيلا در ايتاليا - محکوميت قاطع قتل عام در اشرف

بحث پارلمانی در مجلس اعيان انگلستان با حضور معاون ارشد وزارت خارجه

بيانيه جنبش مردمی عراق: محاصره ظالمانه کمپ ليبرتی توسط مالکی را محکوم می کنيم

فراخوان۶۵۰ قاضی برجسته عرب، برای محکوم کردن خاکسپاری مخفيانه شهيدان اشرف

بيانيه های حقوقدانان عراقی و عرب: محکوميت دفن مخفيانهٴ پيکرهای شهيدان اشرف برای از بين بردن آثار جرم، ضرورت تحقيق بين المللی

محکوميت دفن مخفيانه پيکر ۵۲ شهيد اشرفی برای از بين بردن بردن آثار جرم توسط دولت عراق

اقدام شنيع دفن مخفيانه پيکرهای ۵۲شهيد اشرف مغاير تمامی موازين قانونی، اخلاقی، انسانی، اسلامی و عربی است

دکتر لورنس ويلکنس، کشيش و استاد دانشگاه برلين دفن پنهانی ۵۲ شهيد را محکوم کرد

دکترگرتا تولمان، سردبير مجله زنان و فعال حقوق زنان: ما اجازه نخواهيم داد جنايت دفن پنهانی ۵۲ شهيد اشرفی پوشانده شود

بيانيه های کارزار بين المللی پارلمانی گروه هلندی دوستان ايران آزاد و قاضی القضات شيخ تيسير التميمی از فلسطين

آلخو ويدال کوادراس: هدف حکومت مالکی در عراق از دفن مخفيانه پيکرهای ۵۲ شهيد اشرف، از بين بردن آثار جرم و فرار از عواقب جنايت عليه بشريت است

بيانيه های کميته های پارلمانی در کشورهای نورديک و بالتيک، ايتاليا و استراليا در محکوميت دفن مخفيانه پيکر ۵۲ شهيد اشرفی

بيانيه استرون استيونسون رئيس هيأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا محکوميت دفن مخفيانه پيکرهای شهيدان اشرف ـ ۱۴فوريه ۲۰۱۴

اطلاعيه کميته کانادايی دوستان ايران دموکراتيک درباره دفن مخفيانه پيکر ۵۲ شهيد اشرف برای پنهان کردن آثار جرم و جنايت حکومت عراق

تلويزيون الرافدين: دولت مالکی پيکرهای ۵۲شهيد اشرف را مخفيانه دفن کرده است

بازتاب جنايت سبعانه دولت مالکی برای تدفين مخفيانه پيکرهای ۵۲شهيد اشرف

ايلاف: بغداد اجساد ۵۲ کشته از مخالفان ايرانی را مخفيانه دفن می کند

الدستور: مريم رجوی: دفن مخفيانه پيکرهای ۵۲ شهيد به منظور از بين بردن آثار جرم و در بردن جانيان از محاکمه صورت گرفته است

گروه مطبوعاتی مک کلاچی: موضوع مجاهدين خلق بخش اصلی استماع کميته روابط خارجی کنگره را به خود اختصاص داد

هيل، نشريه کنگره: استماع در کميته خارجی کنگره آمريکا: «مالکی شريک جرم قتلهايی است که رخ داده اند»

استماع جانشين معاون وزيرخارجه درباره حفاظت ليبرتی و تعهدات آمريکا

واشينگتن تايمز: فراخوان ۲۱۵۵۰۰۰تن از مردم عراق به آمريکا و سازمان ملل برای اقدام فوری

سخنرانی سرهنگ کنتول در سنای ايالات متحدهٴ آمريکا تعهدات آمريکا برای حفاظت از مجاهدان اشرفی

سخنرانی مارک گينزبرگ کنفرانس در سنای ايالات متحدهٴ آمريکا تعهدات آمريکا برای حفاظت از مجاهدان اشرفی

سخنرانی رابرت جوزف کنفرانس در سنای ايالات متحدهٴ آمريکا تعهدات آمريکا برای حفاظت از مجاهدان اشرفی

نامه پروفسور رابرت کرل برنده نوبل شيمی سال ۱۹۹۶ به نماينده ويژه دبيرکل ملل متحد و سفير آمريکا در عراق

نامه پروفسور ريچارد رابرتس برنده نوبل پزشکی سال ۱۹۹۳ به نماينده ويژه دبيرکل ملل متحد و سفير آمريکا در عراق

نامه ۴۴نماينده پارلمان عراق به دبيرکل ملل متحد، کميسر عالی پناهندگان و کميسر عالی حقوق بشر درباره حفاظت و امنيت مجاهدان ليبرتی

سخنرانی هوارد دين در کنفرانس در سنای ايالات متحده آمريکا: تعهدات آمريکا برای حفاظت از مجاهدان اشرفی

سخنرانی ژنرال جيمز جونز در کنفرانس سنای ايالات متحده آمريکا: تعهدات آمريکا برای حفاظت از مجاهدان اشرفی

اطلاعيه سفارت آمريکا در بغداد: ويليام برنز در همه ملاقاتهای خود در عراق بر اهميت همکاری نزديک بين دولت عراق، سازمان ملل و ساکنان ليبرتی برای اطمينان از سلامتی و امنيت آنها تأکيد کرد

حقوقدان علی کليدار رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر عراق: اين بيانيه بيانگر موضع اکثريت مردم عراق است

مصاحبه با طلال الزوبعی، نماينده پارلمان عراق درباره بيانيه دو ميليون و ۱۵۵هزار تن از مردم عراق

انعكاس حمايت ۲ميليون و ۱۵۵هزار تن امضاکننده عراقی از ساكنان ليبرتی در رسانه ها

تلويزيون کی ان ان ارگان جنبش تغيير کردستان عراق: انجام يک تحقيقات بی طرفانه درباره جنايت هولناک اول سپتامبر ۲۰۱۳ و مشخص کردن آمران و عاملان آن

دكتر محمد الشيخلی: خواسته طيف های مختلف در عراق تامين حفاظت برای ساكنان ليبرتی است

بازتاب حمايت ۲۱۵۵۰۰۰ امضاء شهروندان عراقی از مجاهدين مستقر در ليبرتی

طلال الزوبعی، نماينده پارلمان عراق: سازمان مجاهدين شايسته چنين حمايتهايی است و ما حمايت شيوخ عشاير از اين سازمان را تأييد و مورد تجليل قرار می دهيم

بيانيه ۲ ميليون و ۱۵۵هزار تن از مردم عراق از ۱۸ استان

نامه دبيرکل حزب دموکرات مسيحی عراق به دبيرکل ملل متحد: از شما می خواهم ضمن بازديد از ليبرتی

فراخوان طه اللهيبی نماينده پارلمان عراق به بان کی مون برای تضمين حفاظت ليبرتی با حضورتيم ناظر ملل متحد و تأمين الزامات امنيتی

فراخوان سازمان حقوقدانان آزاد به آنتونيو گوترز کميسر عالی پناهندگان ملل متحد

رئيس هيأت عربی برای دفاع از حقوق ليبرتی: جنايات در اشرف و ليبرتی تمامأ توسط حکومت مالکی و به خواست رژيم ايران صورت می گيرد

نامه کميته قضات عرب برای دفاع از حقوق بشر به کميسر عالی پناهندگان

نامه انجمن دفاع از حقوق پناهندگان عراق به دبيرکل سازمان ملل متحد فراخوان به تأمين حفاظت ساکنان ليبرتی و آزادی ۷گروگان اشرفی

نامه انستيتوی اقليم کردستان عراق برای حقوق بشر به دبيرکل ملل متحد فراخوان به تأمين حفاظت ساکنان ليبرتی

فراخوان سازمانهای جامعه مدنی اقليم کردستان عراق برای حقوق بشر به بان کی مون برای حفاظت از ليبرتی و آزادی ۷گروگان

فراخوان کميته دوستان ايران آزاد در نروژ به دبيرکل ملل متحد درپی سفر وی به عراق

فراخوان تجمع حقوقدانان مستقل عراق به دبيرکل ملل متحد برای تأمين حفاظت ليبرتی

نامه رئيس هيأت رابطه با عراق به دبيرکل ملل متحد همزمان با سفرش به عراق

شهردار رودی جوليانی: آمريکا بايد به قولهايی که برای حفاظت ساکنان ليبرتی داده است عمل کند

فراخوان نايب رئيس پارلمان اروپا به دبيرکل ملل متحد همزمان با سفر وی به عراق

نامه کميته ايتاليايی پارلمانترها و شهروندان به بان کی مون دبيرکل ملل متحد به مناسبت سفرش به عراق

بيانيه رئيس کميته دفاع ملی در پارلمان کانادا: ادعای رژيم در مورد ديدار پارلمانترهای کانادا از اين کشور کاملاً دروغ و فريبکاری است

گروه پارلمانی عراق برای دفاع از قانون و حقوق بشر خواستار تامين حفاظت از ليبرتی شد

تجمع حقوقدانان مستقل عراق خواستار تامين حفاظت مجاهدان ليبرتی شد

فراخوان نماينده پارلمان عراق برای دخالت فوری ملل متحد جهت تامين حفاظت مجاهدان ليبرتی

گراميداشت شهيدان قهرمان مجاهد خلق در چهارمين حمله وحشيانه موشکی به ليبرتی اورسور اواز ـ ۱۵دي۹۲ (پايان)

حمله موشکی به ليبرتی بدون ايجاد تسهيلات دولت مالکی ناممکن است

هفت تن از زندانيان سياسی بند ٣۵٠ زندان اوين طی بيانيه يی حمله موشکی به کمپ ليبرتی را محکوم کردند

تماس تلفنی ايليانا رزلهتينن با رئيس جمهور برگزيده مقاومت

گراميداشت شهيدان قهرمان مجاهد خلق در چهارمين حمله وحشيانه موشکی به ليبرتی اورسور اواز ـ ۱۵دي۹۲ (قسمت دوم)

اپوزيسيون ايران خواستار تحقيقات سازمان ملل در مورد حملات موشکی به ليبرتی شد

بيانيه مشترک۱۴ تشکل و۱۴روزنامه نگار در اقليم کردستان عراق

دبيرکل ملل متحد دکتر جين هول لوت را به عنوان مشاور ويژه دبيرکل برای انتقال ساکنان ليبرتی منصوب کرد

فراخوان مريم رجوی برای يک تحقيق مستقل ملل متحد در مورد حمله موشکی به ليبرتی

گراميداشت شهيدان قهرمان مجاهد خلق در چهارمين حمله وحشيانه موشکی به ليبرتی اورسور اواز ـ ۱۵دي۹۲

کانون وکلای انگلستان و ولز، محکوميت تهاجم موشکی به ليبرتی، تأکيد بر مسئوليت و تعهد آمريکا و سازمان ملل برای حفاظت از مجاهدان ليبرتی

بيانيه گروه ايتاليايی همکاری برای فرهنگ حقوق بشر، فراخوان به سازمان ملل، دولت آمريکا و اتحاديه اروپا برای تضمين حفاظت ليبرتی

بيانيه سازمان حقوقدانان آزاده: سازمان ملل متحد و دولت آمريکا مسئول تضمين حفاظت ساکنان ليبرتی هستند

ما سازمان ملل و آمريکا را به اجرای تحقيقات بين المللی درباره حمله موشکی و اعلام ليبرتی به عنوان کمپ ناهندگی فرا می خوانيم

کميته شهرداران فرانسه، فرانسه به عنوان عضو دائمی شورای امنيت دولت عراق را به تأمين حداقل ابزار حفاظتی در ليبرتی قرار دهد

مجاهد قهرمان يحيی زيارتی چهارمين شهيد حمله موشکي۵دی به ليبرتی

بيانيه ۵۹۷ قاضی از ۶ کشور عربی دربارهٴ تعهدات قانونی آمريکا و ملل متحد برای وادار کردن حکومت مالکی به آزادی ۷ گروگان اشرف

طومار مجاهدان اشرفی در زندان ليبرتی به دبيرکل ملل متحد درپی چهارمين حمله موشکی

قهرمان مجاهد خلق محمود برنافر از شهيدان چهارمين حمله موشکی به ليبرتی

بيانيه تجمع حقوقدانان مستقل عراق سازمان ملل متحد و دولت آمريکا موظف به تأمين امنيت ساکنان ليبرتی هستند

سازمان و انجمن زنان عراق: سازمان ملل و آمريکا بايد حفاظت ليبرتی را تأمين کنند

بيانيه هيأت عربی دفاع از اشرف، ما خواستار دخالت سريع سازمان ملل و دولت آمريکا برای تأمين حفاظت ليبرتی هستيم

بيانيه عفو بين الملل برای اقدام فوری در مورد تأمين امنيت ساکنان ليبرتی

بيانيه جنبش دفاع از آزادگان اشرف و ليبرتی ـ حاميان مجاهدان اشرفی در اردن

بيانيه های سازمانهاى مردمى فلسطينى، مصرى و بحرينى در محکوميت چهارمين حمله موشکی به ليبرتی

محکوميت حمله موشکی به ليبرتی فراخوان به سازمان ملل، دولت آمريکاو اتحاديه اروپا برای تضمين حفاظت ليبرتی

قهرمان مجاهد خلق بيژن تهرانی (محمد جواد صالح تهرانی) از معاونان فرمانده گيتی

بيانيه مشترک ۱۸ سناتور از حزب مردم حزب حاکم اسپانيا: ما حمله موشکی به ليبرتی را محکوم می کنيم

قهرمان مجاهد خلق عباس نامور از شهيدان چهارمين حمله موشکی به ليبرتی

بيانيه های محكوميت چهارمين حمله موشكی به ليبرتی توسط جوامع و انجمن های حقوق بشری

گفتگو با شماری از مجاهدان اشرفی پس از حمله موشکی اخير به ليبرتی

فراخوان وكلای مصری در دفاع اشرف به سازمان ملل و آمريكا، اعلام ليبرتی بعنوان كمپ پناهندگی

بيانيه تجمع حقوقدانان مستقل عراق: حملات دولت عراق به ليبرتی جنايت عليه بشريت

جنبش تجديد به رياست دکتر طارق الهاشمی محکوميت حمله موشکی مجدد به کمپ ليبرتی

محکوميت حمله موشکی و فراخوان به حفاظت از ليبرتی از سوی کميته های پارلمانی، حقوقدانان و شخصيتهای سياسی

خبرگزاری فرانسه: مخالفان ايرانی خواستار يک تحقيق مستقل بعد از حمله به کمپ خود در عراق شدند

بيانيه۴۵نماينده پارلمان عراق: محکوميت حمله موشکی به ليبرتی

سنای ايالات متحده ـ بيانيه سناتور منندز رئيس کميته خارجی ـ محکوميت حمله به ليبرتی

وزارت خارجه آلمان: دولت فدرال آلمان حمله به کمپ ليبرتی در عراق را محکوم می کند

بيانيه مشترک وزيرخارجه و وزير مهاجرت کانادا ـ کانادا حمله به کمپ ليبرتی را محکوم می کند

اتحاديه اروپا حمله موشکی به کمپ ليبرتی را محکوم کرد

وزارت خارجه ايتاليا به شديدترين صورت حمله موشکی به ليبرتی را محکوم کرد

چهارمين حمله مرگبار به ليبرتی، تضمين حفاظت ساکنان آن را ضروری می سازدارسال اخبار و فيلم
نقشه سايت
تماس با ما
موبايل
آر اس اس
صفحه دلخواه
فنی سايت
استفاده از مطالب مندرج در سايت، با ذكر منبع بلامانع است
2013 @ - People's Mojahedin Organization of Iran