پر بيننده ترينها

توما لو کويه ـ گردهمايی نمايندگان تشکلهای جوانان ـ ضرورت تغيير در ...

مايکل موکيزی ـ گردهمايی نمايندگان تشکلهای جوانان ـ ضرورت تغيير در ...

مازيار عربشاهی ـ گردهمايی نمايندگان تشکلهای جوانان ـ ضرورت تغيير در ...

اريک اسکوتله ـ گردهمايی نمايندگان تشکلهای جوانان ـ ضرورت تغيير در ...

مونا رشيدی ـ گردهمايی نمايندگان تشکلهای جوانان ـ ضرورت تغيير در ...

مهيار هرسينی ـ گردهمايی نمايندگان تشکلهای جوانان ـ ضرورت تغيير در ...

لوئيس فری ـ گردهمايی نمايندگان تشکلهای جوانان ـ ضرورت تغيير در ...

کاپوسين دفور ـ گردهمايی نمايندگان تشکلهای جوانان ـ ضرورت تغيير در ...

هوارد دين ـ گردهمايی نمايندگان تشکلهای جوانان ـ ضرورت تغيير در ...

سايت مجاهدين بر روی شبكه های اجتماعی

کتاب يادنامه شهيدان کهکشان اشرف

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوی در مراسم بزرگداشت شهدای قتل عام اشرف

مصداق آشکار جعل و دروغ عليه مجاهدين - امير پرويزی از زندان ليبرتی - 18تير ۹۲

شرافت به «يغما» رفته - اکرم حبيب خانی

کارزار پيروزی در اشرف - گفتگو با مجاهدان شهر شرف - مسعود رجوی آذر ۱۳۸۸

خيانت به سوگند بقراط

زنان نيروی تغيير - مريم رجوی

خانواده مجاهدين يا مزدوران ارتجاع؟ - پيام به مجاهدان شهر شرف - مسعود رجوی

گنجينه سرخ فام آزادی - اسامی و مشخصات شهيدان آزادی

سخنرانی خانم مريم رجوی در کنفرانس «ايران: تغيير رژيم»

«بر اساس منشور ملل متحد و اعلاميهٴ جهانی حقوق بشر، به دولتهای غرب می گوييم که روابط خود با اين رژيم را به مسألهٴ حقوق بشر در ايران، به ......

سخنرانی خانم مريم رجوی در کنفرانس بين المللی در رابطه با ايران در پارلمان اروپا

نمايندگان محترم پارلمان اروپا، دوستان گرامی! از ديدار مجدد با شما در اين خانهٴ ...

سخنرانی مريم رجوی در مراسم تحويل سال ۱۳۹۳

به نام خدا به نام ايران و به نام آزادی يا مقلب القلوب والابصار، يا مدبّر ...

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت در مقر اروپايی ملل متحد

مبارزه برای سرنگونی آخوندهای حاکم بر ايران، مبارزه تمام ملتهای منطقه است و ...

ساير مطالب

سخنرانی مريم رجوی در کنفرانس بين المللی به مناسبت روز جهانی زن در مقر مرکزی شورای ملی مقاومت

سخنرانی در کنفرانس همبستگی نمايندگان پارلمان اردن با مقاومت ايران

سخنرانی مريم رجوی در گردهمايی به مناسبت روز جهانی زن

سخنرانی خانم مريم رجوی در گردهمايی نمايندگان ۶۰ تشکل ايرانی از کشورهای نروژ، سوئد، دانمارک و فنلاند در اسلو - ۶اسفند ۱۳۹۲

سخنرانی مريم رجوی در کنفرانس در انستيتو نوبل- اسلو

سخنرانی رئيس جمهور برگزيدهٴ مقاومت، خانم مريم رجوی در کنوانسيون سراسری ايرانيان در پاريس ـ ۱۹بهمن ۱۳۹۲

سخنرانی مريم رجوی در کنفرانس نمايندگان برجستهٴ مجلسين انگلستان

مراسم گراميداشت شهيدان حمله موشکی به ليبرتی

سخنرانی مريم رجوی در کنفرانس بين المللی در پاريس - ۲۷مهر ۱۳۹۲

سخنرانی مريم رجوی در اجلاس شورای ملی مقاومت ايران

سخنرانی مريم رجوی در مجمع پارلمانی شورای اروپا در استراسبورگ

سخنرانی مريم رجوی در جلسه گروه پارلمانی حزب مردم

سخنرانی خانم مريم رجوی، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران در جلسه بزرگ و بين المللی در ژنو

سخنرانی مريم رجوی در اجلاس بين المللی در مقر ملل متحد در ژنو
۲۸شهريور ۱۳۹۲

سخنرانی مريم رجوی در مراسم گراميداشت شهيدان اشرف

سخنرانی خانم مريم رجوی در کنفرانس عربی اسلامی - ۱۲ مرداد ۱۳۹۲

سخنرانی خانم مريم رجوی رئيس جمهور برگزيده مقاومت در کنفرانس بين المللی مادريد

کنفرانس پارلمانی در مجلس ملی فرانسه با حضور رئيس جمهور برگزيده مقاومت - پاريس - ۵دسامبر ۲۰۱۲ (۱۵آذر ۹۱)

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقامت در جشن پيروزی عدالت ايرانيان

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت در تظاهرات اعتراضی عليه گماشته خامنه ای در نيويورک

کنفرانس بين المللی عربی- اسلامی و افطار ماه مبارک رمضان در پاريس با حضور خانم مريم رجوی

سخنرانی مريم رجوی در گردهمايی بزرگ ايرانيان در ويلپنت پاريس

مراسم تحويل سال نو، با حضور رئيس جمهور برگزيده مقاومت

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت - کنفرانس بين المللی در پاريس - گرامی داشت روز جهانی زن

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت در اجلاس بزرگ به مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت، در اجلاس بين المللی پارلمان اروپا

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت در کنفرانس بين المللی در پاريس ـ فراخوان به حفاظت بين المللی ساکنان اشرف - ۳۰ديماه ۱۳۹۰

سخنرانی خانم مريم رجوی در گردهمايی سال نو ميلادی، با حضور شهرداران و منتخبان فرانسوی در شورای شهرها و استانها و ساکنان اورسور واز

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران در کنفرانس بين المللی در پاريس - ” حفاظت بين المللی برای ساکنان اشرف، مسئوليت آمريکا، ملل متحد و اتحاديه اروپا“

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوی در کنفرانس حقوق بشر در پاريس (۱۰ دسامبر ۲۰۱۱ – ۱۹ آذر ۱۳۹۰)

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوی در کنفرانس بروکسل برای لغو ضرب الاجل بستن اشرف

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت در مراسم بزرگداشت خانم ميتران در اورسوراواز

سخنرانی خانم مريم رجوی رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران در کنفرانس پاريس ۱۴آبان ۱۳۹۰

سخنرانی خانم مريم رجوی رئيس جمهور برگزيده مقاومت کنفرانس بين المللی بروکسل برای حفاظت از اشرف - (۲۶مهر ۱۳۹۰)

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت
درباره حفاظت از اشرف در کنفرانس بين المللی - پارلمان اروپا

سخنرانی خانم مريم رجوی
در مراسم سالگرد درگذشت مرضيه بانوی هنر ايران

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت در کنفرانس اشرف- ايران، چشم اندازهای نوين

پيام خانم مريم رجوی به شرکت کنندگان در تظاهرات نيويورک عليه حضور احمدی نژاد در سازمان ملل متحد

سخنرانی خانم مريم رجوی در کنفرانس مقر اروپايی سازمان ملل در ژنو - پنج شنبه، ۳۱ شهريور ۱۳۹۰

انتخاب مسئول اول مجاهدين، انتخاب جنگ صد برابر برای به زيرکشيدن رژيم ولايت فقيه

پيام خانم رجوی به تظاهرات بزرگ ايرانيان در واشنگتن

سخنرانی خانم مريم رجوی در کنفرانس بين المللی ژنو ”کمپ اشرف ـ وظايف ملل متحد و کميساريای عالی پناهندگان“

سخنرانی خانم مريم رجوی در مراسم افطار با شرکت پارلمانترها و شخصيتهای مذهبی و سياسی و ۴۶تن از ائمه مساجد فرانسه

سخنرانی خانم مريم رجوی در کنفرانسی تحت عنوان”ضرورت اقدام فوری برای حفاظت اشرف از سوی ارگانهای ذيربط ملل متحد” در مقر سازمان ملل در ژنو

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوی در جمع هموطنان آزاده در ژنو

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت در کنفرانس بين المللی در پاريس
تغيير درايران، حمايت از مقاومت، ممانعت از جنايت عليه اشرف

سخنرانی خانم مريم رجوی رئيس جمهور برگزيده مقاومت در اجلاس پارلمانی در رم

سخنرانی خانم مريم رجوی در گردهمايی بزرگ ايرانيان در پاريس
پيروزی عدالت ـ حفاظت از اشرف

سخنرانی خانم مريم رجوی، رئيس جمهور برگزيده مقاومت در کنفرانس پاريس با حضور نمايندگان مجلس ملی فرانسه

مريم رجوی: دسيسه ارتجاعی و استعماری برای از هم پاشاندن مقاومت درهم شکست

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت، خانم مريم رجوی در کنفرانس پيروزی عدالت، اثبات حقانيت مقاومت ايران در پاريس

سخنرانی خانم مريم رجوی رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران در مراسم گراميداشت شهيدان حماسه فروغ اشرف

کنفرانس بين المللی پاريس - ايران: گزينه های سياسی. حقوق بشر، زنان و کمپ اشرف

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت در کنفرانس بين المللی بروکسل

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت
در اجلاس ميان دوره يی شورا-ديماه۱۳۸۹

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت در کنفرانس حمايت اکثريت سنای فرانسه از مقاومت ايران و شهر اشرف

مريم رجوی: هزاردستان زيباترين وطن،
مرضيه عزيز من رخت سفر بربست

پيام رئيس جمهور برگزيده مقاومت، به گردهمايی ايرانيان آزاده در نيويورک

کنفرانس اسلام ضدبنيادگرايی و مدافع حاکميت مردم در همبستگی با اشرف

مراسم شب قدر و شهادت مولای متقيان در محل اقامت رئيس جمهور برگزيده مقاومت

ضيافت افطار ماه مبارک رمضان دراورسور اواز

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت در گردهمايی اورسورواز به مناسبت حکم دادگاه استيناف آمريکا

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت در گردهمايی بزرگ ايرانيان در تاورنی فرانسه

سفر رئيس جمهور برگزيده مقاومت به فنلاند

سخنان مريم رجوی خطاب به مجاهدان اشرف
در آستانه 22بهمن88

گردهمايی شهروندان و شخصيتهای فرانسوی در اور سوراواز با حضور خانم مريم رجوی رئيس جمهور برگزيده مقاومت، به مناسبت سال نو ميلادی

خانم مريم رجوی، در گردهمايی شخصيتهای سياسی و شهروندان فرانسوی، سال نو ميلادی را تبريک گفت

همزمان با قيام عاشورای ايران، مراسم شام غريبان در اورسور اواز، محل اقامت رئيس جمهور برگزيده مقاومت، برگزار شد

رئيس جمهور برگزيده مقاومت طی ديدار از پارلمان اروپا، اعتلای قيام سراسری و وضعيت شهر اشرف را مورد گفتگو قرار داد

مراسم شب قدر و شب شهادت مولای متقيان علی عليه السلام در محل اقامت رئيس جمهور برگزيده مقاومت

نخستين افطار ماه مبارک رمضان با حضور خانم مريم رجوي اورسوراواز - 1 شهريور 88

مراسم همبستگی با هزار زن مجاهد اشرف با حضور رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوي - اورسوراواز 25 مرداد 88

مراسم همبستگی با هزار زن مجاهد اشرف با حضور رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوي در اورسوراواز پاريس برگزار شد

کنفرانس مطبوعاتی رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوي در کلوپ مطبوعات فرانسه در پاريس

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت مريم رجوی در اجتماع ايرانيان در پاريس 30خرداد 1388

سخنان رئيس جمهور برگزيده مقاومت، در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

کنفرانس اسلام بردبار و ضدبنيادادگرايی، با حضور شخصيتهای سياسی و پارلمانی از 35 کشور جهان و با حضور خانم مريم رجوی برگزار شد

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت در يک جلسه پارلمانی، با شرکت دهها نماينده مجلس ايتاليا

سخنرانی خانم مريم رجوی رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران در گردهمايی بزرگ ايرانيان
- پاريس
8 تير 1387

بزرگترين گردهمايی ايرانيان در خارج کشور با شرکت بيش از 70هزار نفر از هموطنان و با حضور و سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت برگزار شد

سخنرانی مريم رجوی در کنفرانس «زنان، نيروی تغيير»

درآستانه روز جهانی زن، کنفرانس "زنان: نيروی تغيير" با حضور رئيس جمهور برگزيده مقاومت در اورسورواز برگزارشد

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت، در مقر اصلی پارلمان اروپا در بلژيک، پيرامون آخرين تحولات ايران، موقعيت مقاومت و پيشروی راه حل سوم

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت در گردهمايی 50 هزار نفره ايرانيان در پاريس - 9 تيرماه 1386ارسال اخبار و فيلم
نقشه سايت
تماس با ما
موبايل
آر اس اس
صفحه دلخواه
فنی سايت
استفاده از مطالب مندرج در سايت، با ذكر منبع بلامانع است
2013 @ - People's Mojahedin Organization of Iran