پر بيننده ترينها

اهدای بازوبند پهلوان فیلابی به مجاهدان وبستن آن بربازوی پهلوان ...

مراسم بزرگداشت مجاهد صدیق میریعقوب ترابی در اور با حضور مریم رجوی و ...

بزرگداشت پهلوان اشرفی مجاهد خلق میر یعقوب ترابی

ستارخان، غرور امیرخیز

پائولو کازاکا «پیروزی عدالت، حقانیت مقاومت ایران» تقدیر از هانـری ...

الیزابت اوبراک «پیروزی عدالت، حقانیت مقـاومت ایـران» تقدیر از هانری ...

کاپوسین دوفو «پیروزی عدالت، حقانیت مقاومت ایـران» تقـدیر از هـانـری ...

عبدالرحمن دهمانی «پیروزی عدالت، حقانیت مقاومت ایران» تقـدیر از ...

ایو بونه، «پیروزی عدالت، حقانیت مقاومت ایران» تقدیر از هانری لوکلرک ...

سايت مجاهدين بر روی شبكه های اجتماعی

گزارش ارتش آزادی‌بخش ملی ایران - جنایت علیه بشریت

کتاب یادنامه شهیدان کهکشان اشرف

سخنرانی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران مریم رجوی در مراسم بزرگداشت شهدای قتل‌عام اشرف

مصداق آشکار جعل و دروغ علیه مجاهدین - امیر پرویزی از زندان لیبرتی - 18تیر ۹۲

خیانت به سوگند بقراط

زنان نیروی تغییر - مریم رجوی

نبردی برای همه - خاطرات زندان متین کریم

مجمع الجزایر رنج - خاطرات زندان هما جابری

آفتابکاران - جلد اول - دشت آتش

ديدارهاى مريم رجوي

ملاقاتهاى رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران با شخصيتهاى بين المللى

دیدار معاون پارلمان اروپا با خانم مریم رجوی در اورسور اواز

ریچارد چارنسکی نایب‌رئیس پارلمان اروپا، با خانم مریم رجوی در محل اقامت ایشان در اورسور اواز دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار، آقای چارنسکی ضمن محکوم کردن نقض حقوق‌بشر و به‌ویژه نقض سیستماتیک و وحشیانه ......

دیدار از مجسمه گونار سونستبی قهرمان بزرگ مقاومت ضدفاشیستی نروژ

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در سفر به نروژ از مجسمه گونار سونستبی قهرمان ملی نروژ در مقاومت ضدفاشیستی علیه فاشیسم هیتلری که در خیابان کارل یوهان اسلو ...

پارلمان نروژ - سخنرانی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در اجلاس مشترک کمیسیونهای خارجه و دفاع اداری و دولتهای محلی - اسلو-۲۶فوریه ۲۰۱۴

به‌دعوت رسمی کمیسیون امور خارجه و دفاع پارلمان نروژ، خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت روز چهارشنبه 7اسفند، در اجلاس مشترک کمیسیونهای خارجه و ...

دیدار و گفتگوی رئیس‌ جمهور برگزیده مقاومت با نخست‌وزیر شل ماگنه بوندویک در مرکز انستیتو نوبل در اسلو

روز دوشنبه 5اسفند، خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت با آقای شل ماگنه بوندویک نخست‌وزیر نروژ در سالهای 1997 تا 2005 دیدار و گفتگو کرد. در ...

ساير مطالب

مقر مركزی مقاومت ایران در فرانسه: بیانیه حمایت۱۴۰۰۰ شهردار و منتخب فرانسه از مقاومت ایران

دیدار رئیس افتخاری سنای بلژیک با خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در اورسوراواز

کنفرانس «تغییر در خاورمیانه – نقش زنان»
با حضور رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران

دیدار رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت با مسئولان کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک

دیدار رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت با نایب‌رئیس اول و شماری از نمایندگان پارلمان اروپا

سمپوزیوم بین‌المللی حقوقدانان در حمایت از اشرف در بروکسل برگزار شد

دیدار و سخنرانی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در پارلمان اروپا به‌مناسبت تصویب قطعنامه حمایت از اشرف

گردهمایی شهرداران و منتخبان 24شهر فرانسه در همبستگی با اشرف و مقاومت ایران

رییسجمهور برگزیده مقاومت با آقای ژان پیرمولر، شهردار مانی آن وکسن فرانسه، در اورسوراواز دیدار کرد

دیدارهای رییس جمهور برگزیده مقاومت
با رهبران پارلمانی و شخصیتهای آلمانی

رئیسجمهور برگزیده مقاومت، با شمار دیگری از شخصیتهای سیاسی آلمان دیدار کرد

زنان نیروی تغییر ـ برلین 4فروردین 1389

بیانیه بیش از صد  نماینده مجلس فدرال آلمان
در حمایت از قیام و اشرف

رئیسجمهور برگزیده مقاومت برای دیدار و گفتگو با رهبران سیاسی و پارلمانی آلمان، وارد برلین شد

همبستگی زنان فنلاند، با زنان بپاخاسته ایران و اشرف

سفر خانم رجوی به فنلاند، انعکاس گستردهیی در رسانههای این کشور داشت

اسقف اعظم پارما در فنلاند، با خانم مریم رجوی ملاقات نمود

بیانیه حمایت اکثریت پارلمان فنلاند به خانم مریم رجوی اهدا شد

اجلاس پارلمانی در فنلاند در همبستگی با قیام سراسری و اشرف

رئیسجمهور برگزیده مقاومت، با وزیر دادگستری و شماری از شخصیتهای سیاسی فنلاند، دیدار و گفتگو کرد

رئیسجمهور برگزیده مقاومت، با مقامهای ارشد پارلمان اروپا دیدار کرد

اجلاس پارلمان اروپا با حضور خانم مریم رجوی:
زنان پیشتاز تغییر دموکراتیک در ایران

دیدار دانیل میتران با رئیسجمهور برگزیده مقاومت ایران

خانم دانیل میتران، با رئیسجمهور برگزیده مقاومت در اورسوراواز دیدار کرد

طی مراسمی در شهر مانیآنوکسن فرانسه، «سالن تهران» با حضور خانم مریم رجوی و شهردار این شهر افتتاح شد

دیدار رئیسجمهور برگزیده مقاومت با آقای گونار سونستبی، قهرمان ملی مقاومت ضدفاشیستی نروژ

بیانیه حمایت اکثریت پارلمان نروژ از مجاهدان اشرف، به خانم مریم رجوی در اسلو، اهدا شد

دیدار رئیسجمهور برگزیده مقاومت، با نایب رئیس پارلمان و رئیس کمیسیون فرهنگ و خانواده در پارلمان نروژ

دیدار رئیسجمهور برگزیده مقاومت با نخستوزیر سابق نروژ، آقای کوره ویلوک

خانم مریم رجوی، برضرورت تحریم رژیمآخوندی و اقدامهای عاجل بینالمللی برای تضمین حقوق مجاهدان اشرف تأکید کرد

رئیسجمهور برگزیده مقاومت برای شرکت در اجلاس رسمی کمیسیون خارجه پارلمان نروژ، وارد اسلو شد

دیدار خانم مریم رجوی، رئیسجمهور برگزیده مقاومت، بافعالان جنبش برابری و حقوق زنان

اجلاس کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک در حضور رئیسجمهور برگزیده مقاومت برای حمایت از قیام مردم ایران

دیدار هیاتهایی از کمیتههای پارلمانی و دوستی با مقاومت ایران با رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران

رئیسجمهور برگزیده مقاومت، پس از دیدار از دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان، این کشور را به مقصد پاریس ترک کرد

دبیرکل و هیأتی ازشورای زنان آلمان با رئیسجمهور برگزیده مقاومت دیدار نمودند

رئیسجمهور برگزیده مقاومت از موزه و بنای یادبود قربانیان هولوکاست، در مرکز برلین دیدار کرد

اکثریت سنای ایتالیا، از راه حل سوم خانم مریم رجوی برای تغییر دموکراتیک در ایران حمایت کردند

رئیس جمهور برگزیده مقاومت با رئیس مجلس ایتالیا و معاون مجلس سنای این کشور دیدار و گفتگو کرد

رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، با شهردار رم دیدار و گفتگو کرد

با حضور خانم مریم رجوی، بیانیه اکثریت نمایندگان مجلس فرانسه شامل بیش از 290نماینده، درحمایت از راه حل سوم خانم رجوی اعلام شد

دیدار خانم مریم رجوی با شیوخ عشایر، نمایندگان نیروهای سیاسی و شخصیتهای عراقی در اورسور اواز

دیدار نایب رئیس مجلس اردن وشماری از نمایندگان وشخصیتهای این کشور با رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران

دیدار گروهی از برجستهترین شخصیتها و پارلمانترهای انگلستان، کانادا و استرالیا با رئیس جمهور برگزیده مقاومت

اکنون، زمان آن است که اتحادیه اروپا مجاهدین را از لیست تروریستی اش حذف کند

سمینار« روابط اتحادیه اروپا و ایران- چشم انداز یک تغییر دموکراتیک» با حضور خانم مریم رجوی در استراسبورگ برگزار شد

رئیس جمهور برگزیده مقاومت درمقراصلی پارلمان اروپا، با دکتر ویدال کوادراس،نایب رئیس پارلمان اروپا دیداروگفتگو کرد

ملاقات رئیسجمهور برگزیده مقاومت ایران، با رئیس شورای منطقه‌ آلزاس

افزایش مجازات نقض تحریمهای بینالمللی با رژیم توسط کنگره آمریکاارسال اخبار و فيلم
نقشه سايت
تماس با ما
موبايل
آر اس اس
صفحه دلخواه
فنی سايت
استفاده از مطالب مندرج در سايت، با ذكر منبع بلامانع است
2013 @ - People's Mojahedin Organization of Iran