پر بيننده ترينها

مصاحبه با ابوالحسن فولادوند برادر زندانی سياسی ابوالقاسم فولادوند

مصاحبه با ابوالفضل فولادوند برادر زندانی سياسی ابوالقاسم فولادوند

ديويد ايمس ـ کنفرانس در پارلمان انگلستان در حمايت از برنامه 10ماده ...

لرد مگينس ـ کنفرانس در پارلمان انگلستان در حمايت از برنامه 10ماده ...

بارونس مشام ـ کنفرانس در پارلمان انگلستان در حمايت از برنامه 10ماده ...

ديويد وون ـ کنفرانس در پارلمان انگلستان در حمايت از برنامه 10ماده ...

آلن درشويتز ـ گردهمايی نمايندگان تشکلهای جوانان ـ ضرورت تغيير در ...

کريستی برويک مولر ـ گردهمايی نمايندگان تشکلهای جوانان ـ ضرورت تغيير ...

محمد سليمانی ـ گردهمايی نمايندگان تشکلهای جوانان ـ ضرورت تغيير در ...

سايت مجاهدين بر روی شبكه های اجتماعی

کتاب يادنامه شهيدان کهکشان اشرف

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوی در مراسم بزرگداشت شهدای قتل عام اشرف

مصداق آشکار جعل و دروغ عليه مجاهدين - امير پرويزی از زندان ليبرتی - 18تير ۹۲

شرافت به «يغما» رفته - اکرم حبيب خانی

کارزار پيروزی در اشرف - گفتگو با مجاهدان شهر شرف - مسعود رجوی آذر ۱۳۸۸

خيانت به سوگند بقراط

زنان نيروی تغيير - مريم رجوی

خانواده مجاهدين يا مزدوران ارتجاع؟ - پيام به مجاهدان شهر شرف - مسعود رجوی

گنجينه سرخ فام آزادی - اسامی و مشخصات شهيدان آزادی

اخبار مقاومت سراسرى

آخرين فعاليتهاى مقاومت ايران

اذعان سپاه پاسداران به ۵۵هزار کشته و زخمی از مزدوران در عمليات فروغ جاويدان

خبرگزاری سپاه تروريستی قدس (25فروردين93) در وحشت از جايگاه منطقه يی و بين المللی مجاهدين به لزوم بازخوانی مجدد جايگاه اين سازمان فراخوان داد و تحت عنوان «لزوم تبيين و بازيابی جايگاه سازمان مجاهدين در ......

کارزار گسترده مردم نور برای جلوگيری از اعدام يک جوان ۲۶ساله

کارزار گسترده مردم شهرستان نور (در استان مازنداران) برای جلوگيری از اعدام بلال يک جوان 26ساله و ابراز شادمانی آنها پس از نجات او از اعدام در آخرين ...

خانم رجوی جامعه جهانی را به محکوميت يورش به زندان اوين فرا می خواند

خانم مريم رجوى از جوانان تهران می خواهد به همبستگی با زندانيان و خانواده هايشان برخيزند خانم مريم رجوی، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، جامعه ...

زوزه های ديکتاتوری آخوندی از شکست و رسوايی بين المللی

ديکتاتوری آخوندی هم چنان سوزش شديد و غيظ و کين خود را از موج محکوميت بين المللی و شکست نيرنگهای سياسی و نمايش ميانه روی اش در اثر فعاليتها و ...

ساير مطالب

وصال سليم عضو پارلمان عراق: سازمان ملل متحد مسئول نقض حقوق ساکنان ليبرتی است

عضو مجلس ارتجاع: قطعنامه پارلمان اروپا بر اساس اطلاعات مجاهدين تهيه شد

بيانيه کميته امور سياسی و دموکراسی مجمع پارلمانی شورای اروپا در مورد ساکنان ليبرتی

مستند تلويزيون العربيه از افشای اسرار برنامه اتمی رژيم ايران توسط مقاومت ايران

استرون استيونسون در کنفرانس بين المللی در پارلمان اروپا: قطعنامه پارلمان اروپا رژيم ايران را هيستريک کرد

حمايت ادوارد کوکان، وزيرخارجه پيشين اسلواکی از مقاومت دموکراتيک ايران

اعتراف به افشای اتمی رژيم ايران توسط مجاهدين

جلوگيری از ورود اقلام تأسيساتی به ليبرتی و سرقت آنها توسط نيروهای عراقی

نيويورک تايمز: به گفته مجاهدين خلق ابوطالبی در ترور يکی از اعضای مقاومت در رم دست داشته است

نبيل حربو: فشار به ساکنان ليبرتی با هماهنگی رژيم ايران صورت می گيرد

فراخوان علی کليدار، نويسنده و روشنفکر عراقی به سازمان ملل و دولت آمريکا

پيام تسليت خانم مريم رجوی به مناسبت درگذشت رژين دو فورژ

عضو مجلس ارتجاع: اروپا توضيح دهد چرا (مجاهدين) را از ليست تروريستی خارج کرد

برلين - گردهمايی نوروزی در همبستگی شخصيتهای سياسی آلمان با مقاومت ايران و مجاهدان ليبرتی

فراخوان قاسم محمد قاسم نماينده پارلمان عراق به تأمين تمامی نيازهای ساکنان ليبرتی

گردهمايی نوروزی در برلين همبستگی شخصيتهای سياسی آلمان با مقاومت ايران و مجاهدان ليبرتی ۲۹مارس ۲۰۱۴ (۹فروردين۹۳)

پيام خانم مريم رجوی به گردهمايی نوروزی ايرانيان در برلين

گردهمايی نوروزی در برلين همبستگی شخصيتهای سياسی آلمان با مقاومت ايران و مجاهدان ليبرتی

جشنهای نوروزی در کانادا، سوئد و انگلستان

دکتر عبد ذياب العجيلی: محاصره ساکنان ليبرتی نقض آشکار قوانين بين المللی و موازين حقوق بشر است

پيامهای نوروزی نمايندگان پارلمان اروپا، جيم هيگينز، رينو ترومبتا، فرانسيسکو سوسا واگنر، جيمز نيکولسون و رزا توماسيچ

بازتاب پيام نوروزی رئيس جمهور برگزيده مقاومت در مجله الاهرام العربی

گردهمايی نوروزی در کنگرهٴ آمريکا همبستگی با مقاومت ايران و مجاهدان اشرفی

پيامهای نوروزی نمايندگان پارلمان اروپا، من يان مولدر، دوبراوکا سويچا، سامپو ترهو، استانيمير ايلچو و آلف سونسون

نامه نايب رئيس پارلمان اروپا به رئيس شورای امنيت و دبيرکل ملل متحد

فراخوانهای ۵ دانشمند برنده جوايز نوبل به دولت آمريکا و ملل متحد

پيامهای نوروزی نمايندگان پارلمان اروپا - اولدريش ولاساک، اورسته روسی، ويم ون دکامپ، کريستيانا موسکاردينی و ياروسلاو والسا

پيامهای نوروزی نمايندگان پارلمان اروپا، ادوارد کوکان، مايکل کشمن، تونه کلام، استر دلانگه و اما مک کلارکين

بيانيه ۶۵تن از شخصيتهای سياسی و نويسندگان و مبارزان حقوق بشر اقليم کردستان عراق برای تأمين حفاظت ليبرتی

پيامهای نوروزی نمايندگان پارلمان اروپا

شکستن سنگ مزار يکی از شهدای هوادار مجاهدين در آستانه سال نو در بهشت زهرا

پيامهای نوروزی، همبستگی بين المللی با مقاومت و مردم ايران و مجاهدان اشرفی در زندان ليبرتی

پيام نوروزی دکتر آلخو ويدال کوآدراس، نايب رئيس پارلمان اروپا

پيام نوروزی استرون استيونسون، رئيس هيأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا

کنفرانس بين المللی فوريت حفاظت از پناهجويان کمپ ليبرتی در عراق در مقر ملل متحد در ژنو

بزرگداشت ياد شهدای مجاهد و مبارز قتل سال ۶۷ در خاوران

کنگره ايالات متحده - استماع جان کری وزير خارجه آمريکا

رئيس کميسيون امنيت مجلس رژيم ايران: منبع گزارش احمد شهيد (مجاهدين) هستند

زوزه های فاشيسم مذهبی حاکم بر ايران از افشای سايتهای اتمی ايران توسط مقاومت ايران

کنفرانس همبستگی زنان عليه بنيادگرايی و دخالتهای رژيم آخوندی در کشورهای عربی و اسلامی حمايت از زنان پيشتاز مجاهد در زندان ليبرتی

انتخاب مريم رجوی به عنوان «پرافتخارترين» زن سال ۲۰۱۳ ، توسط انجمن غيردولتی «جی.بی.ای» از انجمنهای مشورتی سازمان ملل

اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد مقر اروپايی سازمان ملل در ژنو - ۷مارس ۲۰۱۳

نيويورک پست: زنان رهبری نبرد عليه بنيادگرايی اسلامی را بر عهده دارند

رويتر - جوامع ايرانيان مقيم آمريکا: دولت اوباما بايد از ايرانيان مخالف در عراق در مقابل تهديدات حفاظت کند

زوزه های وحشت ولی فقيه ارتجاع از خطر «تغيير نظام» و اعتبار جهانی مقاومت ايران

ماريانّه مارتينسن، نماينده پارلمان از حزب کارگر

الين رودوم آگدس تئين از حزب محافظه کار

آستريد اور هوس بيرنس از حزب مسيحی مردم

يننی ال لوگ فول لينگ از حزب سنتر

ماريت نيباک از حزب کارگر

شرکت رئيس جمهور برگزيده مقاومت در اجلاس رسمی پارلمان نروژ روز سه شنبه ۶اسفند ۱۳۹۲ (۲۵فوريه)

وزير خارجه نروژ در جلسه رسمی استماع در پارلمان بر نگرانی دولت اين کشور برای امنيت ليبرتی تأکيد کرد

تصويب قطعنامه عراق در اجلاس رسمی پارلمان اروپا

ورود خانم مريم رجوی به نروژ به منظور ديدارهای پارلمانی

رژين دوفورژ، نويسندهٴ فرانسوی: مريم رجوی ايده آل آمال ايرانی است

الحيات: ۴۰هزار شبه نظامی تحت فرماندهی سپاه در سوريه حضور دارند

اعلام آمادگی رژيم ايران برای انجام تغييراتی در طراحی رآکتور آب سنگين اراک

گلوبال افيروز: روهرا باکر دولت مالکی را به درگير بودن در حمله عليه مجاهدين خلق ايران متهم کرد

ديکتاتوری مدرن در حال شکل گيری است

واشينگتن تايمز: افزايش اعدامها در دوران آخوند روحانی

نگرانی مذاکره کننده سابق هسته يی رژيم از موقعيت مجاهدين

هاوارد دين: سياست اوباما در مورد ايران، شکست خورده است

پيام مريم رجوی به شرکت کنندگان در هفدهمين همياری ملی با سيمای آزادی

نامه ميشل ژولی دبيرکل فرانس ليبرته بنياد دانيل ميتران به رئيس جمهور برگزيده مقاومت

رعد الدهلکی نماينده پارلمان عراق از العراقيه روز شنبه خواستار رفتار با ساکنان ليبرتی طبق قوانين و عرفهای بين المللی شد

مراسم يادبود سومين سالگرد شهادت مجاهد خلق محمدعلی حاج آقايی

درگذشت آقای ناصر ميناچی در تهران

مراسم يادبود سومين سالگرد شهادت مجاهد قهرمان جعفر کاظمی بر مزارش در دماوند

سخنرانی صادق عبروس، عضو شورای شهر سرژی در گردهمايی مقاومت ايران

سخنرانی آنی گاوريو، معاون شهردار بسانکور در گردهمايی مقاومت ايران

سخنرانی پرفسور ريموند تنتر، عضو پيشين شورای امنيت ملی کاخ سفيد در گردهمايی مقاومت ايران

سخنران اسقف گايو، کشيش مترقی فرانسه در گردهمايی مقاومت ايران

سخنرانی ژان پير برار در گردهمايی مقاومت ايران

سخنرانی علی سوماره، عضو شورای منطقه ايل دو فرانس در گردهمايی مقاومت ايران

سخنرانی کلود کريگر شهردار آنی ير سوراواز در گردهمايی مقاومت ايران

سخنرانی پاسکال دوکن، شهردار لوويليه در گردهمايی همبستگی با مقاومت

سخنرانی برونو ماسه، شهردار ويليه آدام در گردهمايی همبستگی با مقاومت

ژيلبر مارساک، شهردار ژويی لو موتيه

سخنرانی ژاکت فت، شهردار نويل سور اواز

شهرداران و منتخبان فرانسوی در گردهمايی همبستگی با مقاومت ايران با حضور رئيس جمهور برگزيده مقاومت سال نو ميلادی ۲۰۱۴

کميته پارلمانی- بريتانيايی برای ايران آزاد دروغپردازی جک استراو برای استمالت از ملاهای جنايتکار حاکم بر ايران را محکوم کرد

مقاله پروفسور شيهان در ارگان کنگره آمريکا: بهترين بيمه نامه عليه برنامه اتمی رژيم ايران ۳هزار تن مجاهدان مخالف مستقر درليبرتی هستند

سخنرانی موريس بوسکاور، شهردار تاورنی

سخنرانی دومينيک لوفور، نمايندهٴ مجلس ملی فرانسه

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت در گردهمايی شهرداران و منتخبان مردم فرانسه به مناسبت سال نو ميلادی

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت در سنای فرانسه

پاريزين: حمايت ۱۴۰۰۰ منتخب فرانسوی از مقاومت ايران اهدای حمايت منتخبان به مريم رجوی

اعلام بيانيه ۱۴هزار شهردار فرانسوی برای تأمين حفاظت ليبرتی آزادی ۷ گروگان اشرفی

خبرگزاری فرانسه: سوريه: مجاهدين خلق دخالت ايران را محکوم می کنند

روزنامه الحيات: مجاهدين خلق دخالت ايران در سوريه را محکوم می کنند

وال استريت ژورنال: ۱۴۰۰۰شهردار و منتخب فرانسوی حمايت خود را از مقاومت ايران اعلام کردند

خبرگزاری رويتر: مريم رجوی: عقب نشينی هسته يی رژيم ملاها، سرنگونی آن را تسريع خواهد کرد

پاسدار نقدی سرکرده بسيج ضدمردمی: کسانی که فکر می کنند با مذاکره بسياری از مشکلات حل خواهد شد در اشتباه هستند

متهم کردن مجاهدين! نعل وارونه ولی فقيه ارتجاع پس از ترکيدن بادکنک داعش و القاعده در عراق

سايت حکومتی تابناک: مجاهدين بيشتر از ديپلوماتهای رژيم ايران در بين سياستمداران اروپايی نفوذ دارند

هشدار قانونگذاران با نفوذ آمريکا نسبت به روابط نزديک مالکی با رژيم ايران و عمل نکردن وی برای حفاظت از مخالفان ايرانی در عراق

در گذشت مادر مجاهد زبيده روشن روان در بيمارستانی در شمال پاريس، پيام تسليت رئيس جمهور برگزيده مقاومت

مريم رجوی: نه قتل عام و نه موشکباران، نمی تواند در ارادهٴ ملت و مقاومت ايران برای انقلاب و آزادی خللی ايجاد کند

مراسم گراميداشت شهيدان حمله موشكی به ليبرتی

سوز و گداز پاسدار ضرغامی از موقعيت بين المللی مقاومت ايرانارسال اخبار و فيلم
نقشه سايت
تماس با ما
موبايل
آر اس اس
صفحه دلخواه
فنی سايت
استفاده از مطالب مندرج در سايت، با ذكر منبع بلامانع است
2013 @ - People's Mojahedin Organization of Iran