گزیده اخبار

  • موسی غضنفرآبادی

    اظهارنظر جنایتکارانه غضنفرآبادی در وحشت از قیام مردم ایران: می‌توان به او تیراندازی کرد، مجوز هم دارد

    • موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس رژیم در وحشت از قیامهای مردم ایران در یک اظهارنظر جنایتکارانه به شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر رژیم به مردم اعتراف کرد و گفت: «وقتی معترض می‌خواهد اقدامی انجام دهد که خسارتی متوجه کشور شود، رخ‌دادن این برخورد‌ها امکان‌پذیر است. تا حد اقدام قهرانه و حتی تیراندازی که موجب جلوگیری از عمل فرد شود، مجوز وجود دارد. » نماینده جنایتکار مجلس خامنه‌ای در ادامه به تمامی عوامل لباس‌شخصی و مزدوران رژیم فرمان آ‌تش به اختیار داد و گفت: «برای مقابله با اقدامات مخرب، به جز نیروهای امنیتی دیگران هم مجوز شرعی و قانونی دارند وارد عمل شوند».(رویداد ۲۴ ...

گزیده مقالات

  • تجمع بزرگ کشاورزان اصفهان
  • تیر آخر نظام!

    آب قبل از این‌که جوش بیاید اول صدایی از آن شنیده می‌شود، بعد حباب‌های بسیار ریز و پراکنده‌یی از ...

گزیده مجاهد

گزیده سردبیر

تازه‌ترین مقالات

تازه‌ترین اخبار

مطالب شما

مرورى بر رسانه هاى حكومتى