صفحه اصلى

تازه ترين پيامها و ...

قیام ایران - مسعود رجوی - پیام شماره ۵

PM 8:37:26 1396/10/21

- ... ...

ادامه

قیام ایران - مسعود رجوی - پیام شماره ۴

AM 9:36:56 1396/10/18

موقعیت انقلابی - استراتژی قیام و سرنگونی و ضرورت هوشیاری در برابر نیرنگهای ارتجاعی و استعماری ... ...

ادامه

قیام ایران - مسعود رجوی - شماره ۳

AM 12:00:31 1396/10/12

... ...

ادامه

پیام مسعود رجوی به جوانان دلیر، زنان قهرمان و مردان به‌پاخاسته - ۹دی ۹۶

PM 7:10:34 1396/10/10

... ...

ادامه

پیام مسعود رجوی به همه جوانان دلیر، زنان قهرمان و مردان به‌پاخاسته - ۸دی ۹۶

PM 4:48:59 1396/10/9

- ... ...

ادامه

از نگاه مسعود رجوی- قصه مزرعه‌ی خوبی‌ها

AM 9:05:28 1396/10/3

قصه‌ی مزرعه‌ی خوبی‌ها «... اجازه بدین ابتدا با قصه‌ای، قصه‌ی مردم ایران رو، من هم با قصه‌ای آغاز کنم. کجایین ...

ادامه

از نگاه مسعود رجوی - آخوندها آن‌گونه که هستند!

PM 8:22:37 1396/6/26

«... این جماعت خمینی را من از آن سالهای زندان شاه خوب می‌شناسم. به ژستهای قدرت‌مدارانه و شاخ و شانه کشیدنهای امروزشان از موضع ...

ادامه

زلف‌آشفته و خوی کرده و خندان‌لب و مست

AM 10:23:28 1396/5/9

برگزیده‌ای از مسعود رجوی ...در یک طرف بنای رفیع مقاومتی‌ست با یک صدهزار شهید؛ بر بنیاد آزادی و استقلال حاکمیت مردم. مقاومتی در منتهای ...

ادامه

از نگاه مسعود رجوی - نجوایی با علی (ع)

AM 10:06:56 1396/3/25

زیارت می‌کنم از جانب تمامی مجاهدان و شرفا از حنیف کبیر و دیگر بنیانگذاران مجاهدین خلق ایران تا اشرف و موسی و هر آنکس که در شکنجه‌گاههای ...

ادامه

حکایت قدر انسان، شوریده بر هیولای زمان و شبهای پر ارج قدر، مسعود رجوی

AM 9:10:11 1396/3/25

سوره قدر، اوج پویایی سوره قدر که بر‌ خواندنش خیلی تأکید شده، شاخص و اوج دینامیسم و پویایی اسلام انقلابی و اسلام ضد‌تحجر است. ...

ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
صفحه اصلى

آخرين كليپها