صفحه اصلى

به يادشهيدان راه آزادی

صفحه اصلى

ليست شهيدان

محمد حسن (جمشید) ملک محمدی

متولد: -
سن: 20
تاريخ شهادت: 1360

ادامه

حجت الله ارجمندی راد (آلوی)

متولد: -
سن: 23
تاريخ شهادت: 1360

ادامه

صلاح الدین شانسخه

متولد: سقز
سن: 27
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

فرامرز شاهوار

متولد: تهران
سن: 28
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

جبرائیل یوسفی بیک جوان

متولد: آذربايجان شرقى
سن: 28
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

حسین فهرست آوانلو

متولد: تهران
سن: 30
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

عبدالرضا کریم زاده الباقچی

متولد: تبريز
سن: 36
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

محمود میرشریف

متولد: تهران
سن: 33
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

محمد ممبینی

متولد: دوگنبدان
سن: 21
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

محمد صادق مؤمن طایفه

متولد: قزوين
سن: 33
تاريخ شهادت: 1367

ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...