صفحه اصلى

به يادشهيدان راه آزادی

صفحه اصلى

ليست شهيدان

محمد فیضی

متولد: همدان
سن: 23
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

احمد سگوند

متولد: خرم آباد
سن: 20
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

پرویز سعیدی

متولد: دروود
سن: 29
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

غلامرضا شاکری

متولد: -
سن: 26
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

رحمت شریفی

متولد: رشت
سن: 18
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

علی فکورجنتی

متولد: تهران
سن: 26
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

محمد جواد عسکری

متولد: شيراز
سن: 22
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

علیرضا فرزانه سا

متولد: تهران
سن: 22
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

محبوبه کیا

متولد: تهران
سن: 34
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

محمد رضا کوهساری

متولد: قوچان
سن: 26
تاريخ شهادت: 1367

ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...