صفحه اصلى

خبرها و مقالات جنبش دادخواهی

به یاد شهیدان راه آزادی

به یاد مجاهد شهید مریم عبدالرحیم کاشی

ادامه

به یاد مجاهد سربدار بهروز کاظمی

بهروز کاظمی، مشعلی فروزان ازجوانان پاکباخته لاهیجان بهروز در سال 1341در لاهیجان بدنیا آمد، سال سوم دبیرستان بود که در تظاهرات ...
ادامه

به یاد مجاهد شهید منصور یوسفیان

ادامه

به یاد مجاهد شیهد غلامرضا مکوندی

ادامه

به یاد مجاهدشهید حکیمه ریزوندی

ادامه

به یاد مجاهد شهید ولی کهوایی

ادامه

به یاد مجاهد سربدار خدابخش حسین پور

آقا حسین‌پور گفته بود که آخوندهای رمال تا بن استخوان فاسدند من افتخارمی کنم که در راه اعتقادات مسعود رجوی که اعتقاد من هم است ...
ادامه

به یاد مجاهد شهید فرهاد موسی پورلفمجانی

تاریخ تولد: 1340 محل تولد: رشت تحصیلات: دیپلم فرهاد موسي پور درسال 58 با مجاهدين آشنا شد . او به واسطه آشنایی برادرش بهمن که قبل از ...
ادامه

به یاد مجاهد شهید شهناز سعیدی

ادامه

به یاد مجاهد شهید بهمن موسی‌پور لفمجانی

مختصری از زندگینامه شهید بهمن موسی‌پور بهمن در سال 1336در شهر رشت بدنیا آمد و در 10سالگی به همراه خانواده‌اش به تهران نقل ...
ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10