پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

شهدای مجاهد خلق

به یاد مجاهد شهید محمد معصومی

-

Mohammad Massoumi
Mohammad Massoumi
محمد معصومی 1130 فرمانده تیپ تاریخ تولد: 1333 محل تولد: بافت ـ کرمان تحصیلات: دانشجوی راه و ساختمان سابقهٌ مبارزاتی: 15سال زندانی سیاسی: 4سال در زمان شاه فرمانده والامقام مجاهد خلق، محمد معصومی (فرمانده مسلم)، عضو هیأت اجرایی سازمان و فرمانده تیپ در عملیات فروغ جاویدان، یکی از درخشانترین ستارگان کهکشان جاودانه‌فروغهاست. محمد در جریان مبارزات دانشجویی در سال53 به زندان افتاد و 4سال در اسارت بود. به گفتهٌ خودش در زندان از آموزشهای مسعود برخوردار شد. پس از انقلاب از کادرهای ارزندهٌ سازمان در بخش ارتش و عملیات ویژه بود. در جریان پرواز بزرگ مسعود از تهران به پاریس، مسئولیت شاخهٌ همافران را به‌عهده داشت و با کمک آنان برای تأمین تدارکات این پرواز خطیر به شایستگی مجاهدت کرد. انقلاب درونی سازمان، نقطهٌ عطفی در بلوغ شخصیت انقلابی مسلم بود. پس از تأسیس ارتش آزادی از فرماندهان برجستهٌ آن به‌شمار می‌رفت. در دو عملیات بزرگ آفتاب و چلچراغ با صلابت و خلاقیتی که داشت، گرهٌ بسیاری از مشکلات را گشود و نیروهایش را برای درهم‌کوبیدن مواضع دشمن با شایستگی فرماندهی کرد. اما اوج درخشش «فرمانده مسلم» در فروغ جاویدان بود. سه شبانه‌روز، بی‌آن‌که چشم بر هم بگذارد، بر دشمن تاخت. صدای او که با رشادت تمام، نیروهایش را فرماندهی می‌کرد. به‌طور مستمر در شبکهٌ ارتباطی به گوش می‌رسید و تحسین همه را بر‌می‌انگیخت. سرانجام در اوج شرف و افتخار به‌شهادت رسید و در شمار سرداران پاکباز آزادی و عاشقان آرمان جامعهٌ بی‌طبقهٌ توحیدی، جاودانه شد. فرمانده تیپ تاریخ تولد: 1333 محل تولد: بافت ـ کرمان تحصیلات: دانشجوی راه و ساختمان سابقهٌ مبارزاتی: 15سال زندانی سیاسی: 4سال در زمان شاه فرمانده والامقام مجاهد خلق، محمد معصومی (فرمانده مسلم)، عضو هیأت اجرایی سازمان و فرمانده تیپ در عملیات فروغ جاویدان، یکی از درخشانترین ستارگان کهکشان جاودانه‌فروغهاست. محمد در جریان مبارزات دانشجویی در سال53 به زندان افتاد و 4سال در اسارت بود. به گفتهٌ خودش در زندان از آموزشهای مسعود برخوردار شد. پس از انقلاب از کادرهای ارزندهٌ سازمان در بخش ارتش و عملیات ویژه بود. در جریان پرواز بزرگ مسعود از تهران به پاریس، مسئولیت شاخهٌ همافران را به‌عهده داشت و با کمک آنان برای تأمین تدارکات این پرواز خطیر به شایستگی مجاهدت کرد. انقلاب درونی سازمان، نقطهٌ عطفی در بلوغ شخصیت انقلابی مسلم بود. پس از تأسیس ارتش آزادی از فرماندهان برجستهٌ آن به‌شمار می‌رفت. در دو عملیات بزرگ آفتاب و چلچراغ با صلابت و خلاقیتی که داشت، گرهٌ بسیاری از مشکلات را گشود و نیروهایش را برای درهم‌کوبیدن مواضع دشمن با شایستگی فرماندهی کرد. اما اوج درخشش «فرمانده مسلم» در فروغ جاویدان بود. سه شبانه‌روز، بی‌آن‌که چشم بر هم بگذارد، بر دشمن تاخت. صدای او که با رشادت تمام، نیروهایش را فرماندهی می‌کرد. به‌طور مستمر در شبکهٌ ارتباطی به گوش می‌رسید و تحسین همه را بر‌می‌انگیخت. سرانجام در اوج شرف و افتخار به‌شهادت رسید و در شمار سرداران پاکباز آزادی و عاشقان آرمان جامعهٌ بی‌طبقهٌ توحیدی، جاودانه شد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات