پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

شهدای مجاهد خلق

بیاد شهید فاطمه مصباح دانش آموز ۱۳ ساله

-

بیاد شهید فاطمه مصباح
بیاد شهید فاطمه مصباح

فاطمه مصباح دانش آموز ۱۳ ساله درتظاهرات بیست و پنج شهریور سال ۶۰ دستگیر شد و یک روز بعد درتاریخ ۲۶ شهریور سال ۶۰ به‌دست مزدوران پلید خمینی به‌شهادت رسید. جلادان خمینی، فاطمه مصباح را به‌مثابه‌جوانه ای از درخت تنومند مبارزه و مقاومت در مقابل ارتجاع و عقب‌ماندگی ، ناشکفته پرپر کردند ، غافل از آنکه این شجره طیب وطاهر ریشه‌ها در اعماق روح وقلب مردم دارد و هر روز بیشتر سر به‌فلک تاریخ این میهن می کشد. فاطمه یکی از ۸ شهید خانواده مصباح بود.مجاهدین خلق، محمد مصباح و رقیه مسیح (مصباح) پدر و مادر خانواده کبیر مصباح می‌باشد. خانواده گرانقدری که تمامی هستی خود را در راه خدا و خلق فدا کرد و با تقدیم ۸شهید سرفراز، مشعلی فروزان برافروخت و نام خود را بر تارک افتخارات خانواده‌های قهرمان مجاهد خلق ثبت نمود. ۴تن از فرزندان این خانواده سرفراز، مجاهدان شهید فاطمه مصباح (۱۳ ساله)،عزت مصباح ( ۱۵ ساله )، اصغر مصباح ( ۱۷ ساله ) و محمود مصباح (۱۹ ساله) درتابستان سال ۶۰ توسط دژخیمان خمینی به‌شهادت رسیدند. مجاهدین شهید محمد و رقیه مصباح نیز، به‌دنبال شهادت ۴فرزند خود، پس از مقاومت قهرمانانه‌ای که در جریان تهاجم مزدوران خمینی به‌محل استقرار آنها دریکی از پایگاههای مقاومت بعمل آوردند، همراه با مجاهد قهرمان فرمانده عباس عطاپور به‌شهادت رسیدند و به‌عهد خونین خود با خدا و خلق وفا کردند. ۲ماه بعد نیز آخرین فرزند این خانواده؛ مجاهد شهید اکبر مصباح در بهار ۶۱ و همسر مجاهدش نسرین مسیح (مصباح) در دوازدهم اردیبهشت ۶۱، خون پاکشان را فدیه رهایی خلق در زنجیر ایران نمودند. یاد شهدای سرفراز خانواده کبیر مصباح گرامی و راه سرخشان پررهروباد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات