پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

شهدای مجاهد خلق

به یاد مجاهد شهید نسرین وفایی

-

Nassrin Vafai
Nassrin Vafai
نسرین وفایی 1261 تاریخ تولد: 1343 محل تولد: تهران تحصیلات: دیپلم سابقهٌ مبارزاتی: 9سال زندانی سیاسی: 4سال «من نسرین وفایی از آبان سال58 فعالیتهای خود را در ارتباط با بخش دانش‌آموزی (مرکز) آغاز کردم. سال59 فرمانده کیوسکهای دانش‌آموزی مرکز بودم در 29خرداد60 یکبار توسط کلانتری دستگیر شدم و مورد ضرب و شتم وحشیانهٌ فالانژها قرار گرفتم. در 8آذر60 دستگیر و در 11شهریور64 آزاد شدم. در سال60 بازجوهایم مرا محکوم به اعدام کردند ولی به‌دلیل انتقالشان به کمیتهٌ مشترک و اعدام انقلابیشان (توسط واحدهای عملیاتی) پس از یک سال به دادگاه رفتم و محکوم به 4سال زندان شدم. بعد از (آزادی از) زندان به رادیو مجاهد گوش می‌دادم و با شنیدن رهنمودهای مربوط به نحوهٌ اعزام به منطقه و ملحق شدن به صفوف پولادین مجاهدین،‌‌تصمیم به خروج از کشور گرفتم‌‌… (و در سال66) از طریق سازمان به منطقه آمدم». او که گمشده سالیانش را بازیافته بود، در وصیتنامه‌اش نوشت: «…‌با عشق پاک به تک‌تک فرزندان رزمنده و پراقتدار مسعود و مریم در ارتش آزادیبخش و با درک نسبی ارزش این به قول مسعود "الماسها" و با جانسپاری کامل به راه مسعود کبیر و مریم رها… بسان سایر میلیشیاهای اسیر و شهید و در حال نبرد سترگ با نام مسعود چشم به جهان (مبارزه) گشودم. تنها آرزو و خواسته‌ام از خدا این است که مرا شایستهٌ قرار گرفتن در خانوادهٌ پاک و با خلوص و لبریز از صدق و صفای مسعود و مریم گرداند تا با هرگونه تحجر در نبردی قهرآمیز و تهاجمی و مداوم باشم…». وصیتنامه ـ 6اسفند66 سرانجام هم‌چنان‌که آرزو داشت در نبرد سترگ فروغ جاویدان با «جانسپاری کامل» شرکت کرد و با نثار خون پاکش در راه آزادی، جاودانه شد. زیبا وفائیان 1262 تاریخ تولد: 1339 محل تولد: تهران تحصیلات: دیپلم سابقهٌ مبارزاتی: 9سال زیبا وفائیان از سال58 با مجاهدین آشنا شد و فعالیت خود را از همان سال آغاز کرد. تا سال60 در فعالیتهای تبلیغی‌ـ‌ افشاگرانه شرکت داشت. در سال65 خود را به منطقه رساند و فعالیتش را این‌بار در قرارگاههای مجاهدین و در فازی نوین از سر گرفت. دوره‌های آموزشی را گذراند و در یکانهای رزمی سازماندهی شد و در چند رشته عملیات شرکت کرد. زیبا در وصیتنامه‌اش مبارزه در کنار مجاهدین را چنین توصیف کرده بود: «…‌بله زندگی زیباست. زیباییهای زندگی را ما مجاهدین بیشتر از هر کسی درک می‌کنیم و به آن عشق می‌ورزیم. به گلهای کوچک صحرایی که پاک و لطیف در دل زمین می‌رویند، به دانه‌های ریز باران، به شکوفه‌ها در بهار، به امواج خروشان دریا، به دشت وسیع صحرا، به آبشار در میان کوهها و خیلی خیلی چیزهای دیگر… به چشم مجاهدین همه چیز زیباست حتی بوی باروت و صفیر گلوله و انفجار نارنجک زیرا که تمامی اینها را از دریچهٌ دنیایی پاک که از اسلام انقلابی سرچشمه می‌گیرد، می‌بینند. …صلح و آزادی با خون رشیدترین و پاکترین فرزندان خلق فراخواهد رسید و من به آن ایمان دارم و آن را با تک‌تک سلولهایم احساس می‌کنم». وصیت‌نامه ـ 4فروردین67 او در عملیات فروغ جاویدان شرکت کرد و طی نبردهای اطراف شهر اسلام‌آباد هنگام پاکسازی مزدوران هدف گلوله قرار گرفت و قهرمانانه به‌شهادت رسید. بدین ترتیب خون پاکش را فدیه ی «زندگی زیبا» برای مردم میهنش کرد. تاریخ تولد: 1343 محل تولد: تهران تحصیلات: دیپلم سابقهٌ مبارزاتی: 9سال زندانی سیاسی: 4سال «من نسرین وفایی از آبان سال58 فعالیتهای خود را در ارتباط با بخش دانش‌آموزی (مرکز) آغاز کردم. سال59 فرمانده کیوسکهای دانش‌آموزی مرکز بودم در 29خرداد60 یکبار توسط کلانتری دستگیر شدم و مورد ضرب و شتم وحشیانهٌ فالانژها قرار گرفتم. در 8آذر60 دستگیر و در 11شهریور64 آزاد شدم. در سال60 بازجوهایم مرا محکوم به اعدام کردند ولی به‌دلیل انتقالشان به کمیتهٌ مشترک و اعدام انقلابیشان (توسط واحدهای عملیاتی) پس از یک سال به دادگاه رفتم و محکوم به 4سال زندان شدم. بعد از (آزادی از) زندان به رادیو مجاهد گوش می‌دادم و با شنیدن رهنمودهای مربوط به نحوهٌ اعزام به منطقه و ملحق شدن به صفوف پولادین مجاهدین،‌‌تصمیم به خروج از کشور گرفتم‌‌… (و در سال66) از طریق سازمان به منطقه آمدم». او که گمشده سالیانش را بازیافته بود، در وصیتنامه‌اش نوشت: «…‌با عشق پاک به تک‌تک فرزندان رزمنده و پراقتدار مسعود و مریم در ارتش آزادیبخش و با درک نسبی ارزش این به قول مسعود "الماسها" و با جانسپاری کامل به راه مسعود کبیر و مریم رها… بسان سایر میلیشیاهای اسیر و شهید و در حال نبرد سترگ با نام مسعود چشم به جهان (مبارزه) گشودم. تنها آرزو و خواسته‌ام از خدا این است که مرا شایستهٌ قرار گرفتن در خانوادهٌ پاک و با خلوص و لبریز از صدق و صفای مسعود و مریم گرداند تا با هرگونه تحجر در نبردی قهرآمیز و تهاجمی و مداوم باشم…». وصیتنامه ـ 6اسفند66 سرانجام هم‌چنان‌که آرزو داشت در نبرد سترگ فروغ جاویدان با «جانسپاری کامل» شرکت کرد و با نثار خون پاکش در راه آزادی، جاودانه شد. زیبا وفائیان 1262 تاریخ تولد: 1339 محل تولد: تهران تحصیلات: دیپلم سابقهٌ مبارزاتی: 9سال زیبا وفائیان از سال58 با مجاهدین آشنا شد و فعالیت خود را از همان سال آغاز کرد. تا سال60 در فعالیتهای تبلیغی‌ـ‌ افشاگرانه شرکت داشت. در سال65 خود را به منطقه رساند و فعالیتش را این‌بار در قرارگاههای مجاهدین و در فازی نوین از سر گرفت. دوره‌های آموزشی را گذراند و در یکانهای رزمی سازماندهی شد و در چند رشته عملیات شرکت کرد. زیبا در وصیتنامه‌اش مبارزه در کنار مجاهدین را چنین توصیف کرده بود: «…‌بله زندگی زیباست. زیباییهای زندگی را ما مجاهدین بیشتر از هر کسی درک می‌کنیم و به آن عشق می‌ورزیم. به گلهای کوچک صحرایی که پاک و لطیف در دل زمین می‌رویند، به دانه‌های ریز باران، به شکوفه‌ها در بهار، به امواج خروشان دریا، به دشت وسیع صحرا، به آبشار در میان کوهها و خیلی خیلی چیزهای دیگر… به چشم مجاهدین همه چیز زیباست حتی بوی باروت و صفیر گلوله و انفجار نارنجک زیرا که تمامی اینها را از دریچهٌ دنیایی پاک که از اسلام انقلابی سرچشمه می‌گیرد، می‌بینند. …صلح و آزادی با خون رشیدترین و پاکترین فرزندان خلق فراخواهد رسید و من به آن ایمان دارم و آن را با تک‌تک سلولهایم احساس می‌کنم». وصیت‌نامه ـ 4فروردین67 او در عملیات فروغ جاویدان شرکت کرد و طی نبردهای اطراف شهر اسلام‌آباد هنگام پاکسازی مزدوران هدف گلوله قرار گرفت و قهرمانانه به‌شهادت رسید. بدین ترتیب خون پاکش را فدیه ی «زندگی زیبا» برای مردم میهنش کرد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات