پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

شهدای مجاهد خلق

به یاد مجاهد شهید ناهید گودرزی

-

Nahid Goodarzi
Nahid Goodarzi
ناهید گودرزی 1040 تاریخ تولد: 1346 محل تولد: بروجرد تحصیلات: دیپلم سابقهٌ مبارزاتی: 7سال ناهید گودرزی از فرزندان دلاور مردم بروجرد بود. بعد از انقلاب ضدسلطنتی با مجاهدین آشنا شد و فعالیت خود را در کارهای تبلیغی آغاز کرد. در سال65 خود را به منطقهٌ مرزی و پایگاههای مجاهدین رساند. پس از تشکیل ارتش آزادیبخش در تیپهای رزمی سازماندهی شد. مجاهدی مصمم، جدی و مسئول بود. همواره از سختیها استقبال می‌کرد و در پذیرش هر مسئولیتی درنگ نمی‌کرد. در عملیات آفتاب آر.پی.جی‌‌زن یک دستهٌ رزمی بود. در عملیات چلچراغ با شجاعتی چشمگیر جنگید و شماری از مزدوران را به‌هلاکت رساند. در عملیات فروغ جاویدان ناهید در یک رزم بی‌امان با پاسداران خمینی، هنگامی‌که در محاصرهٌ‌ مزدوران قرار گرفت، با نارنجک به میان آنان رفت و پس از به‌هلاکت رساندن شماری از مزدوران، خود نیز در اوج شرف و افتخار به‌شهادت رسید و برگی دیگر از عزم و رزم بی‌امان زن مجاهد خلق را علیه خمینی دجال بر تاریخچهٌ مقاومت سراسر افتخار مجاهدین افزود. یکی از برادران ناهید به‌نام پرویز گودرزی معلم راهنمایی در کرمانشاه بود که در سال62 دستگیر شده و تحت شکنجه قرار گرفت. پرویز بعد از آتش‌بس در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد به شهادت رسید. «با تمام وجودم از شما تقاضامندم مرا به جبهه اعزام کنید و این شایستگی را به من عطا کنید تا در کنار برادران و خواهرانم یعنی خانوادهٌ اصلیم، تحت رهبری مسعود و مریم بتوانم تمامی دژخیمان و شغالان را نابود کرده و ایران عزیز را به صلح و آزادی برسانیم». تقاضانامه ‌ـ‌ 12بهمن65 تاریخ تولد: 1346 محل تولد: بروجرد تحصیلات: دیپلم سابقهٌ مبارزاتی: 7سال ناهید گودرزی از فرزندان دلاور مردم بروجرد بود. بعد از انقلاب ضدسلطنتی با مجاهدین آشنا شد و فعالیت خود را در کارهای تبلیغی آغاز کرد. در سال65 خود را به منطقهٌ مرزی و پایگاههای مجاهدین رساند. پس از تشکیل ارتش آزادیبخش در تیپهای رزمی سازماندهی شد. مجاهدی مصمم، جدی و مسئول بود. همواره از سختیها استقبال می‌کرد و در پذیرش هر مسئولیتی درنگ نمی‌کرد. در عملیات آفتاب آر.پی.جی‌‌زن یک دستهٌ رزمی بود. در عملیات چلچراغ با شجاعتی چشمگیر جنگید و شماری از مزدوران را به‌هلاکت رساند. در عملیات فروغ جاویدان ناهید در یک رزم بی‌امان با پاسداران خمینی، هنگامی‌که در محاصرهٌ‌ مزدوران قرار گرفت، با نارنجک به میان آنان رفت و پس از به‌هلاکت رساندن شماری از مزدوران، خود نیز در اوج شرف و افتخار به‌شهادت رسید و برگی دیگر از عزم و رزم بی‌امان زن مجاهد خلق را علیه خمینی دجال بر تاریخچهٌ مقاومت سراسر افتخار مجاهدین افزود. یکی از برادران ناهید به‌نام پرویز گودرزی معلم راهنمایی در کرمانشاه بود که در سال62 دستگیر شده و تحت شکنجه قرار گرفت. پرویز بعد از آتش‌بس در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد به شهادت رسید. «با تمام وجودم از شما تقاضامندم مرا به جبهه اعزام کنید و این شایستگی را به من عطا کنید تا در کنار برادران و خواهرانم یعنی خانوادهٌ اصلیم، تحت رهبری مسعود و مریم بتوانم تمامی دژخیمان و شغالان را نابود کرده و ایران عزیز را به صلح و آزادی برسانیم». تقاضانامه ‌ـ‌ 12بهمن65

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات