پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

شهدای مجاهد خلق

به یاد مجاهد شهید کاظم کلانتری

-

Kazem Kalantari
Kazem Kalantari
کاظم کلانتری 1016 تاریخ تولد: 1346 محل تولد: خرم‌دره ‌ـ‌ زنجان تحصیلات: متوسطه سابقهٌ مبارزاتی: 7سال کاظم کلانتری میلیشیای فعال دانش‌آموزی در شهر خرم‌دره بود. در دوران مقاومت انقلابی مسلحانه برای وصل مجدد به سازمان به خدمت سربازی رفت و از این طریق قصد پیوستن به صفوف رزمندگان مجاهد را داشت. در اوایل سال66 جبهه‌های جنگ خمینی را ترک کرد و به صفوف رزمندگان ارتش‌آزادیبخش پیوست. در چند رشته عملیات ارتش آزادیبخش شرکت کرد و در فروغ جاویدان، در نقطهٌ اوج پاکبازی و مجاهدت خود به‌شهادت رسید. «…‌‌بارخدایا زنده‌ام‌‌دار، زندگی‌کردنی مجاهدگونه و بمیرانم، مردنی مجاهدگونه در عشق و دوستی مجاهدین و در دشمنی با دشمنان مجاهدین. مسعود و مریم، وارثان خون من شما هستید و اگر من شایستگی آن را ‌پیدا کردم تا در رکاب شما، در راه رسیدن به آرمان توحیدی جانم را فدیه کنم شما وارثان من هستید. می‌دانم که خون هیچ شهیدی اگر وارثش شمایان باشید ذره‌یی به هدر نمی‌رود و در رگهای انقلاب به جریان می‌افتد و سیل خون شهیدان بنیان خمینی و خمینی‌صفتان را درهم خواهد کوبید… روزی که بازوان بلورین صبح‌دم برداشت تیغ و پردهٌ شب را شکافت روزی که آفتاب بر هر دریچه تاخت روزی که گونه و لب یاران هم‌نبرد رنگ نشاط خندهٌ گمگشته‌ها را یافت من نیز باز خواهم گشت آن زمان سوی ترانه‌ها و غزلها و بوسه‌ها سوی بهاران دل‌انگیز گل‌فشان سوی تو، میهنم. سلام من را به مسعود و مریم برسانید و بگویید که آرزوی دیدار شما را داشت. چه زیباست روز پیروزی سازمان مجاهدین خلق ایران…». وصیت‌نامه ‌ـ‌ 5مرداد66 تاریخ تولد: 1346 محل تولد: خرم‌دره ‌ـ‌ زنجان تحصیلات: متوسطه سابقهٌ مبارزاتی: 7سال کاظم کلانتری میلیشیای فعال دانش‌آموزی در شهر خرم‌دره بود. در دوران مقاومت انقلابی مسلحانه برای وصل مجدد به سازمان به خدمت سربازی رفت و از این طریق قصد پیوستن به صفوف رزمندگان مجاهد را داشت. در اوایل سال66 جبهه‌های جنگ خمینی را ترک کرد و به صفوف رزمندگان ارتش‌آزادیبخش پیوست. در چند رشته عملیات ارتش آزادیبخش شرکت کرد و در فروغ جاویدان، در نقطهٌ اوج پاکبازی و مجاهدت خود به‌شهادت رسید. «…‌‌بارخدایا زنده‌ام‌‌دار، زندگی‌کردنی مجاهدگونه و بمیرانم، مردنی مجاهدگونه در عشق و دوستی مجاهدین و در دشمنی با دشمنان مجاهدین. مسعود و مریم، وارثان خون من شما هستید و اگر من شایستگی آن را ‌پیدا کردم تا در رکاب شما، در راه رسیدن به آرمان توحیدی جانم را فدیه کنم شما وارثان من هستید. می‌دانم که خون هیچ شهیدی اگر وارثش شمایان باشید ذره‌یی به هدر نمی‌رود و در رگهای انقلاب به جریان می‌افتد و سیل خون شهیدان بنیان خمینی و خمینی‌صفتان را درهم خواهد کوبید… روزی که بازوان بلورین صبح‌دم برداشت تیغ و پردهٌ شب را شکافت روزی که آفتاب بر هر دریچه تاخت روزی که گونه و لب یاران هم‌نبرد رنگ نشاط خندهٌ گمگشته‌ها را یافت من نیز باز خواهم گشت آن زمان سوی ترانه‌ها و غزلها و بوسه‌ها سوی بهاران دل‌انگیز گل‌فشان سوی تو، میهنم. سلام من را به مسعود و مریم برسانید و بگویید که آرزوی دیدار شما را داشت. چه زیباست روز پیروزی سازمان مجاهدین خلق ایران…». وصیت‌نامه ‌ـ‌ 5مرداد66

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات