پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

-

رژیم آخوندی مقام چهارم جهانی از نظر تعداد زندانیان

-

زندان قزلحصار
زندان قزلحصار
به نوشته سایت تابناک متعلق به پاسدار رضایی، از قول عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ارتجاع گفت: روند فزاینده آمار زندانیان در کشور اگر ‌چه بحث جدیدی نیست، اما صعود ایران به رتبه چهارم جهانی از نظر تعداد زندانی به نسبت جمعیت موضوع جدیدی است که نشان می‌دهد باید برای کاهش آمار زندانیان وارد عمل شویم.
در حال حاضر به ازای هر 100هزار نفر در کشور 800نفر وارد زندان می‌شوند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات