پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

شقه دروني رژيم,

اوجگیری درگیریهای باندی

-

علی مطهری عضو مجلس ارتجاع
علی مطهری عضو مجلس ارتجاع
با اوجگیری درگیری باندهای مافیایی حکومت آخوندی، علی مطهری عضو مجلس ارتجاع گفت:
«رئیس قوه قضاییه بهتر است به‌جای شعار دادن درباره فتنه، به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد»
وی به ارعاب در درون حکومت آخوندی اذعان کرد و گفت: مراجع تقلید و دانشگاهیان نباید ”از جو رعب و وحشتی که در چند سال اخیر حاکم شده بهراسند“.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات