پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

اعتصاب زندانيان,

هفتادمین روز اعتصاب‌غذای ۴زندانی سیاسی کرد در قزلحصار کرج

-

چهار زندانی اعتصابی در قزلحصار کرج
چهار زندانی اعتصابی در قزلحصار کرج
چهار تن از زندانیان سیاسی کرد زندان قزلحصار کرج، امروز یکشنبه 22دیماه جاری 10 هفته از اعتصاب‌غذای خود را پشت سر گذاشتند. روز شنبه جمشید و جهانگیر دهقانی بیهوش شدند، دو زندانی ��یگر در حالت نیمه بیهوش به بهداری زندان منتقل گردیدند. پزشک زندان وضعیت آنان را قرمز اعلام کرده است. کبد و کلیه اعتصابیها آسیب جدی دیده است و روز به روز وضعیت آنان رو به وخامت می‌گذارد. ا زندانیان گفته‌اند که به هیچ‌وجه و در هیچ شرایطی تا رسیدن به خواسته خود که لغو حکم اعدام است، دست از اعتصاب‌غذا بر نخواهند داشت.
خانواده‌های چهار زندانی سیاسی کرد در قزلحصار پانزدهمین روز اعتصاب‌غذای خود را سپری کردند. خانواده‌های زندانیان گفته‌اند به‌منظور پیگیری و رساندن صدای اعتراض فرزندانشان مجدداً به تهران خواهند رفت. آنان گفته‌اند تا زمانی که فرزندانشان در اعتصاب‌غذا هستند، خودشان نیز به اعتصاب‌غذا ادامه می‌دهند و به‌طور روزانه وضعیت فرزندانشان در اعتصاب را پیگیری می‌کنند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات