پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

خانواده شهید محمود آژینی

--
--
محمود اهل تهران و ساکن سرپل امامزاده معصومه در جنوب غرب تهران بود. محمود در سال60 دستگیر و در بیدادگاه رژیم به 15سال زندان محکوم شد. پدرش کفاش بود و همیشه از دوستان محمود به‌گرمی پذیرایی می‌کرد. مادرش هم به همه بچه‌های زندان عشق می‌ورزید.

در یکی از ملاقاتهای زندان محمود، علیرضا طاهرلو را به کابین ملاقات خودش برد و او را به مادرش معرفی کرد، در ملاقات بعد مادر محمود ژاکتی را که در حد فاصل دو ملاقات بافته بود به داخل زندان فرستاد و به محمود گفت «که این ژاکت را برای علیرضا بافته و خواسته بود که ژاکت را به علیرضا بدهد. محمود را در مرداد سال‌67 را در زیر ‌زمین 209 بدار آویختند.

شهید علیرضا طاهرلودر گزارشی آورده است:
بعد از آزادی از زندان برای دیدار خانواده محمود به خانه آنها رفتم. مادرش را که دیدم چنان مرا در آغوش گرفته و می‌فشرد که‌ گویی محمود را دیده است. او تقریباً تعادل روانی خودش را از دست داده بود. در مدتی که پیش او بودم دائم اشک می‌ریخت. یک قرآن آورد و آن را به‌عنوان هدیه به من داد. او هنگام شنیدن خبر شهادت محمود سکته کرده بود و به‌شدت بیمار بود و در اثر همین بیماری نیز جان سپرد.
پدرش نیز وضعیت روحی خوبی نداشت. وقتی که برای دیدن پدرش که یک کفاش بود رفتم، او را کاملاً بی‌تعادل یافتم. در خیابان با دیدن من گریه می‌کرد و جلوی همه افراد محل خمینی را نفرین می‌کرد. مردم محل که علت ناراحتی او را می‌دانستند با او همدردی می‌کردند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات