پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

خانواده شهید علی (آصف) ملایری

مجاهد شهید علی (آصف) ملایری
مجاهد شهید علی (آصف) ملایری
پدر آصف در تاریخ 6 آذرماه 67 در گزارشی برای گالیندوپل گزارشگر ویژه ملل متحد نوشته است: برای ملاقات او به زندان رفته بودم. اما مرا چشم‌بند زده و به اتاقی بردند. در آنجا در حالی‌که چشمانم را بسته بود خبر اعدام او را بمن دادند.
بعد هم از من تعهد و امضا گرفتند که برایش مراسم ترحیمی برگزار نکنیم. بعد بخشی از وسایل شخصی او را به من دادند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات