پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

نام‌ها و چشم‌ها – نسیم هامون

خانواده قتل عام شدگان بر مزار شهیدان
خانواده قتل عام شدگان بر مزار شهیدان
پرسه در کتاب «قتل‌ عام» 67

فکر چه‌اش کشاند
از پنجره به تو؟

چشمی که پلک می‌زند اینک به روی سقف
از من چه وعده‌یی به شبی این‌چنین گرفت؟
او از کجا گرفته نشانی چشم من؟
ــ این شب چرا نمی‌رود از پلک‌های من؟ ــ
ا
ین نام‌ها
در این ردیف و ستونها
با من چه گفته‌اند؟
آن چشم‌ها
آن رنگهای مردمکان نجیب عشق
در من چه می‌کنند
تا چند
تا کجا نگران نگاه من؟

(نشنیده‌ام به قصه، ترانه
بر پرده‌ها ندیدم
در برگ برگ حجم کتابی که خوانده‌ام
یادم نمی‌دهد قـد
حجم شقاوتی که چنین می‌تند به هم
ـ بی‌حد و بیشمار ـ )

دلتنگی مدام مادرم از عشقهای اوست
او در شکنج سرد زمان
با دردهایش تکرار می‌شود
و «آه» هایش را
در سایه‌های سنگ‌ها
                     دفن کرده است.

در اشکهای عاشقانه‌ی مادر
من دیده‌ام تباهی جلاد قرن را
و اینک
در برگ‌های کتابی که دستم است
احساس می‌کنم...

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات