اخبار - مقاومت - اطلاعيه - شوراي ملي مقاومت
تاريخ: AM 5:55:36 1395/1/4

اطلاعيه شوراى ملى مقاومت ايران

مریم رجوی حملات تروریستی در بروکسل را جنایت علیه بشریت توصیف کرد و آنها را قویاً محکوم نمود

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، حملات تروریستی در فرودگاه و متروی بروکسل را به‌مثابه جنایت علیه بشریت قویاً محکوم کرد. وی ضمن تسلیت به مردم و دولت بلژیک صمیمانه‌ترین همدردیهایش را به بازماندگان قربانیان این جنایت تروریستی ابراز کرد و برای مجروحان آرزوی بهبودی نمود.

مردم ایران که ۳۷سال است تحت حاکمیت سیاه فاشیسم مذهبی و تروریستی آخوندها یعنی پدر خوانده داعش قرار دارند با این جنایتها به خوبی آشنا هستند و احساسات مردم بلژیک و اروپا را در این لحظات سخت درک می‌کنند.

بنیادگرایی و تروریسم تحت نام اسلام تنها بعد از ظهور دیکتاتوری دینی در ایران به یک تهدید جهانی و منطقه‌یی تبدیل شد و موجودیت جریانهای تروریستی با باندرول شیعه و یا سنی مستقیم یا غیرمستقیم به این رژیم گره خورده است.

هم‌چنانکه مقاومت ایران از سه دهه پیش بارها هشدار داده است این پدیده شوم تنها با سرنگونی این رژیم و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردمی در ایران ریشه کن می‌شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
3فروردین 1395 (22مارس 2016)

مسئولیت محتوای این مطلب برعهده نویسنده است و سایت مجاهد الزاماً آن را تایید نمی‌کند

موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد


نرم افزارهاى موبايل