پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

قتل عام 67,

شورای امنیت می‌تواند قتل‌عام سال ۶۷ را تحت پیگرد قرار دهد

-

قتل عام سال 67
قتل عام سال 67
سر جفری بایندمن، حقوقدان برجسته انگلستان در سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران گفت:
با توجه به سیستماتیک بودن این اعدامها و عدم انجام روندهای قضایی دولت انگلستان، دولتهای دیگر و شورای امنیت سازمان ملل میتوانند آن را مورد پیگیری قرار دهند.

سر جفری بایندمن به اعتصاب‌غذای سه روزه اشرف‌نشانها و ایرانیان آزاده در مقابل دفتر نخست‌وزیر این کشور اشاره کرد و گفت: این اقدامات بسیار مناسب هستند ما باید در این رابطه در سطح جهانی روشنگری کنیم و اقدامات عملی انجام دهیم.

جیم فیتز پاتریک نماینده پارلمان انگلستان درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67 به سیمای آزادی گفت:‌ آقای منتظری که آن موقع جانشین خمینی بود، مواضع و اقدامات و جنایات صورت گرفته علیه زندانیان سیاسی را مورد سؤال قرار داده بود، اعدامها هم اکنون نیز از سوی این رژیم در حال اجراست. فقط در سال گذشته حدود 1000تن اعدام شده‌اند. با توجه به اعدامهای هولناک سال 67عاملان این جنایت بزرگ باید در دادگاه محاکمه شوند.

جیم فیتز پاتریک، نماینده پارلمان انگلستان، با اشاره به اعدام جمعی از زندانیان اهل سنت افزود:‌ کشورهای مختلف دنیا باید اعتراض خود را به (رژیم) ایران اعلام کنند. ما باید از دولت خود در انگلستان نیز بخواهیم که (این رژیم) را ملزم کند به اعدام مخالفان پایان دهد.

روزنامه آلمانی دی‌ولت، در مطلبی به قلم مارتین پاتسلت، نماینده مجلس مجلس فدرال از حزب دموکرات‌مسیحی آلمان اعدامهای جنایتکارانه در ایران را با انگیزه سیاسی و انتقام از شکستهای منطقه‌ای‌ رژیم توصیف کرد و نوشت: وضعیت حقوق‌بشر در ایران بنا‌به ارزیابی کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل‌متحد و بسیاری از سازمانهای حقوق‌بشری، فاجعه‌بار است. صدراعظم آلمان نباید این وضعیت را نادیده بگیرد.

... آخوندها می‌خواهند انتقامِ به گِل نشستن کشتی دخالتهایشان در سوریه، عراق و یمن را با شتاب بخشیدن به ماشین اعدام از مردم خود در داخل کشور بگیرند... .

اعدامهای زجرآور (و) جنایتهای فجیعی که به‌وضوح با انگیزه سیاسی صورت میگیرند، قبل از همه، باعث پرداخت بیشترین بهای خونین از سوی اپوزیسیون دموکراتیک ایران شده است.

مارتین پاتسلت که شهردار اصلی شهر فرانکفورت بوده است، با تأکید بر این‌که نباید برای دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران فرش قرمز پهن کرد، افزود: ارزشهای دمکراسی آلمان بر پایه منشور حقوق‌بشر و حقوق جزایی بین‌المللی بنا نهاده شده است (و) این باید معیار سیاست خارجی ما باشند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات