پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

ادبیات و فرهنگ,

برای ماه مهر. ماه مهربانی

-

شهین مهین فر (مادر شهید امیر ارشد تاجمیر)
شهین مهین فر (مادر شهید امیر ارشد تاجمیر)
شهین مهین فر (مادر شهید امیر ارشد تاجمیر)
 
هنوز باران نباریده.. در سرزمینی که تشنه‌ی آب است.

می گویند: باران برکت خداوند است.
مهربانی را حس نمی‌کنم. همه خسته‌اند و دلمرده
حرفهای قشنگ. نگاه قشنگ. و فضای قشنگ که
 از مهربانی سرچشمه می‌گیرد. در ماه مهر دیده و حس نمی‌شود

آب / شور است یا نیست
نان / گران است یا نیست
بابا / معلول است یا نیست
مادر / تنها و بیمار است یا نیست
چگونه بابا، نان بدهد؟ وقتی دست ندارد
نه / بابا نان نداد
چون، کار نداشت تا نان بخرد
در جیبهای کت پاره‌ی بابا، پولی نیست
مادر، با تمام مهربانی‌اش خسته است و
نگران سفره‌ی خالی و شکم خالی بچه‌ها
در کتاب درس نوشته‌اند: هوا خوب و دل انگیز است
اما همه می‌دانند: هوا آلوده است.
در کتاب نوشته: دارا و سارا عروسک دارند
اما همه می‌دانند. دارا و سارا ترس دارند و مشقهای نا نوشته‌ی شب

موضوع انشائ امشب اینست: علم بهتر است یا ثروت؟
خدایا. آنهایی که علم دارند در زندانند و
آنهایی که ثروت دارند. زندانبان
دارا و سارا دفتر ندارند تا مشق و انشا بنویسند
اصلا، دارا و سارا / مدرسه‌ای ندارند تا
به کلاس درس بروند.
مدرسه اشان اوقافی بود، تخلیه شد و
آنها امروز، کودکان کار اند.
ماه مهر، ماه مهربانی و آینده‌ی مبهم دارا و سارا.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات