پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

قتل عام 67,

قتل‌عام ۶۷، ضرورت تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران + کلیپ

-

شورای حقوق بشر ملل متحد
شورای حقوق بشر ملل متحد
سی و سومین اجلاس شورای حقوق‌بشر، گزارشی از سخنرانیهای سازمانهای غیردولتی

سازمان ملل‌متحد مرکز ژنو، در گزارش جمع‌بندی سخنرانیهای سازمانهای غیردولتی در سی و سومین اجلاس شورای حقوق‌بشر، پیرامون وضعیت حقوق‌بشر در جهان، به موضوع قتل‌عام ۶۷ و لزوم تصویب قطعنامه علیه این قتل‌عام که در سخنرانی چند سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل‌متحد آمده بود پرداخته است. در این گزارش که در سایت سازمان ملل درج شده از جمله آمده است:
سایت سازمان ملل (دفتر ژنو) - 19سپتامبر2016
شورای حقوق‌بشر بحث عمومی بر سر وضعیت حقوق‌بشر را که نیازمند توجهات این شوراست جمعبندی کرد.

در بحثهای مطرح شده سخنرانان توجهات را نسبت به تعدادی از موضوعات حقوق‌بشری مانند قضاییه، خشونت. حمایت مالی از تروریزم، ناپدید شدنهای فراقضایی، دستگیریهای خودسرانه، وضعیت روزنامه‌نگاران، اخراج قضات و کارمندان قضاییه، قوانین محدود کردن آزادی مذاهب یا اعتقادات متفاوت و انکار حقوق سیاسی و مذهبی و قومی اقلیتها و محدودیتهای آزادی بیان و تجمعات صلح‌آمیز جلب کردند.

این گزارش جمعبندی، سپس به سخنرانهای سازمانهای غیردولتی و انجمنهای حقوق‌بشری در جلسه بعدازظهر پیرامون موارد مختلف نقض حقوق‌بشر در ایران از جمله پیرامون سرکوب بهائیان توسط رژیم آخوندی یا اخراج آنان از مشاغل و قطع حقوق بازنشستگی آ‌نان، پرداخته و در ادامه می‌نویسد:
بنیاد دانیل میتران، فرانس لیبرته، توجهات را به قتل‌عام بر مبنای فتوای خمینی در دهه 1980 برای اعدام همه مخالفان سیاسی جلب کرد چندین هزار نفر اعدام شدند، از جمله زنان باردار و جوانان. در حالی‌که مرتکبین این عمل امروزه بالاترین مناصب سیاسی را به‌دست دارند، باید یک تحقیقات مستقل در مورد این قتل‌عام صورت گیرد… . انجمن بین‌المللی زنان حقوق‌بشر گفت، در سال 1988 بیش از 30هزار زندانی سیاسی، که اکثریت آنها اعضا و هواداران مجاهدین خلق ایران بودند، طی مدت زمان چند ماه اعدام شدند. از این شورا خواسته شده تا کمیته‌یی را تشکیل دهد تا در مورد قتل‌عام 1988 به‌عنوان جنایت علیه بشریت تحقیق نماید. این بدترین قتل‌عام زندانیان سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم است و مرتکبین این کار باید به پای میز محاکمه آورده شوند... .

در ادامه این جمعبندی درباره وضعیت در سوریه نیز آمده است: مرکز اطلاعات و آموزش حقوق‌بشر توجهات را به نقض صورت گرفته توسط رژیم سوریه جلب کرد و گفت که دو سال جنگ در یمن منجربه ویرانیهای وسیع اموال، سربازگیری کودکان و خشونت جنسی شده. در ایران، 982 کودک بصورت خودسرانه دستگیر شدند و اعضای بهایی نیز قربانی دستگیریهای خودسرانه شدند… . این شورا باید نسبت به کشورهایی مانند سوریه که کمترین تعهدات بین‌المللی را رعایت می‌کنند، یا کشورهایی مانند ایران و کره شمالی که حقوق‌بشر مردم خود را نقض می‌کنند، توجه داشته باشد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات