پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

زندانیان سیاسی,نقض حقوق بشر,

نامه زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج به عاصمه جهانگیر گزارشگر حقوق‌بشر ملل متحد

-

نامه زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج به عاصمه جهانگیر
نامه زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج به عاصمه جهانگیر
زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج درباره فشارهای ضدانسانی بر زندانیان سیاسی نامه‌یی به عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر ایران و شورای حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد ارسال کردند.
در این نامه آمده است: «در راستای سرکوب و فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی، مأموران زندان گوهردشت کرج دوباره اقدام به مهر و موم مجدد و بستن کوچکترین روزنه‌های بند زندانیان سیاسی کرده‌اند. مأموران همچنین کلیه زندانیان عادی سالنهای دیگر را که هم جوار بند زندانیان سیاسی بودند به بندهای دیگر منتقل کردند تا ایزوله کردن زندانیان سیاسی را به اوج خود برسانند و از هر گونه اطلاع‌رسانی از طریق زندانیان عادی جلوگیری به‌عمل آورند.

این اقدام جدید جز علامتی برای سرکوب و اختناق بیشتر نبوده و چه بسا تصمیمات شیطانی و ضدانسانی جدیدی از نوع قتل و کشتار زندانیان در شرایط ایزوله کامل، در سر می‌پرورانند؛ لذا ما زندانیان سیاسی مراتب نگرانی خود را نسبت به این اقدامات اخیر به اطلاع کلیه مراجع بین‌المللی حقوق‌بشر و به‌طور خاص گزارشگر ویژه و شورای حقوق‌بشر رسانده و خواستار رسیدگی عاجل هستیم.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات