پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

-

اشرف نامی که لرزه بر اندام آخوندها انداخت

-

سمبل زن انقلابی مجاهد، اشرف رجوی
سمبل زن انقلابی مجاهد، اشرف رجوی
هر سال وقتی به این روز می‌رسیم؛ روز تاریخی عاشورای مجاهدین 19بهمن سال 60، نام اشرف زنان مجاهد خلق مرا به فکر فرو می‌برد، و هر بار دلم می‌خواهد خیلی از این نام بنویسم و اول از همه می‌خواهم به خودش بگویم؛ دیدی نام زیبایت با آخوندها چه کرد؟ و دیدی چگونه یک تنه در مقابل آنها ایستاده‌ای؟ همانهایی که دختران میلیشیا را دسته‌دسته اعدام می‌کردند و هر روز با شنیدن خبر شهادت آنها دیگر طاقتت تمام شده بود و می‌گفتی این روح عاصی دیگر طاقت ماندن در این جسم را ندارد؟! حتماً که خودت بهتر از من می‌دانستی و حالا هم بهتر از من و بیشتر از من داری اینها را می‌بینی، اما ای بزرگ زن مجاهد خلق که به قول برادرمسعود ”مرادف مفهومت در هیچ‌کجای فرهنگ شاه و شیخ وجود ندارد ”و چه زیبا و شکوهمند توصیفت کرد!

اما من دلم می‌خواهد این‌بار این‌را به همهٴ زنان و دختران معصوم و رنجدیده میهنم ایران، میهن در زنجیرم، دختران و زنان این زیباترین وطن بگویم: می‌بینید که زنان و مردان مجاهدتان با این نام چه کردند؟ آری اشرف در روز 19بهمن سال 60 فدیه خاص مسعود شد و ارزش خونش حتماً که خیلی خونها از پیکر مجاهدین و مردم ایران ذخیره کرد، اما بعد از او نیز این خون لحظةی نبود که از جوشش بیفتد و لحظةی نبود که دشمن از این نام در امان باشد.

ارتش آزادیبخش در سال 1366 با قرارگاه ”اشرف ”تأسیس شد و این نام از همان سال به قرارگاه بی‌قراران آزادی اختصاص یافت و سپس شعار واقعیتی شد که به راستی تحقق یافت: ”اگر اشرف بایستد جهانی خواهد ایستاد! “و بعد در حماسه خون‌رنگ فرمانده زهره در 10شهریور94 به اوج رسید و تبدیل به یک، دو، سه، صد، و هزار اشرف شد.

و حالا آری این هزار اشرف است که در این دنیای مماشات و بی‌غیرتیها و تجارت خون و نفت در برابر خامنه‌ای و همه اعوان و انصارش ایستاده و پیامش فقط یک کلمه است؛ سرنگونی محتوم رژیم پلید و پیروزی ایران و ایرانی.

ایمان دارم و می‌دانم که اشرف از همان آغاز همهٴ اینها را می‌دانست و می‌دانست که این نسل این‌گونه خواهد ایستاد و اجازه نمی‌دهد که دسته‌یی دزد و غارتگر از زباله‌دان تاریخ بیاید و فرهنگ زیبا و غنی ایران و ایرانی را نابود کند، آخر اشرف خودش شرف و غیرت هر ایرانی آزاده‌یی است که قلبش برای وطنش می‌طپد و ما با هزار اشرف سوگند خورده‌ایم که تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون تا این دژخیمان را سرنگون نکرده‌ایم، لحظه‌یی از پا ننشینیم.

و امروز بیشتر از هر زمان دیگر و در لحظه لحظهٴ این پیکار شکوهمند، اشرف را حاضر و ناظر می‌بینم که می‌گوید بچه‌ها عجله کنید، این رژیم لب گور است و شما باید هر چه سریعتر یک گرز آهنین شوید در دست مسعود تا بتواند ضربه آخر را بر فرق خامنه‌ای پلید فرود بیاورد و این روز قطعاً شادترین روز اشرف خواهد بود چرا که مسعود دوباره به آغوش خلق محبوب و چشم انتظارش بازخواهد گشت، چشمها را روشن و زخمهای دو رژیم را مرهم خواهد نهاد.
م. امیدی

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات