پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

ایران:‌ توطئه مجدد وزارت اطلاعات برای جلوگیری از آزادی علی معزی

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
مقاومت ایران عموم مراجع بین‌المللی حقوق‌بشر به‌ویژه کمیسر عالی حقوق‌بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران و گزارشگر دستگیریهای خودسرانه را به اقدامی فوری و مؤثر برای آزادی زندانی سیاسی آقای علی معزی فرامی‌خواند. وی که بر اساس احکام ظالمانه بیدادگاههای همین رژیم می‌بایست حدود دو سال پیش یعنی بهار ۱۳۹۴ آزاد می‌شد، در آذرماه ۹۴ در یک دادگاه نمایشی در یک پرونده‌سازی جدید به یک‌سال حبس اضافی محکوم شد. اکنون که همان یک‌سال حبس اضافی نیز تمام شده و وی می‌بایست دو ماه پیش آزاد می‌شد، وزارت اطلاعات در یک توطئه جدید در پی آن است که با یک پرونده جعلی دیگر او را تجدید محاکمه کند و بار دیگر از آزادی او جلوگیری نماید.

علی معزی۶۶ ساله از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و پدر دو مجاهد اشرفی است. او در روز ۱۵ دی (۴ ژانویه۲۰۱۷) پس از ملاقات هفتگی با خانواده‌اش در زندان گوهردشت ، توسط دژخیمان با زور و در حالی که روی زمین کشیده می‌شد، از زندان گوهردشت به سلولهای انفرادی زندان اوین منتقل شد. او طی دو ماه گذشته ممنوع‌الملاقات بود. علی معزی اکنون به بند مخوف ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است. وی بر اثر تحمل سالیان حبس و شکنجه از بیماریهای مختلف رنج می‌برد.

 
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱ اسفند ۱۳۹۵ (اول مارس ۲۰۱۷)

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات