پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

اخبار اعتراضى,

تجمع اعتراضی خانواده‌های کشته‌ها و مجروحان جنگ ضدمیهنی خمینی

-

تجمع اعتراضی خانواده‌های کشته‌ها و مجروحان جنگ ضد میهنی
تجمع اعتراضی خانواده‌های کشته‌ها و مجروحان جنگ ضد میهنی
روز شنبه 14اسفند 95صدها تن از مجروحان جنگ ضدمیهنی در یک تجمع بی‌سابقه در مقابل ساختمان موسوم به بنیاد شهید در خیابان طالقانی تجمع اعتراضی کردند.

بنا‌ به گزارشهای دریافتی برخی از معترضان که با ویلچر و یا برانکارد در این تجمع شرکت داشتند، خواستار مطالبات خود شدند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات