پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

دیوارنویسی در شهرهای میهن ”رای من سرنگونی است، زنده باد ارتش آزادیبخش ملی ایران“

اعتراض معلمان بازنشسته
اعتراض معلمان بازنشسته
نیروها، جوانان و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در شهرهای تهران، کرج و مشهد در اعتراض به انتخابات قلابی رژیم اقدام به دیوارنویسی، توزیع و پخش تراکت کردند. فیلم ویدئویی توسط هواداران و اشرف‌نشانهای داخل کشور برای ما ارسال شده است.

 
شعارهای این حرکتهای اعتراضی به‌صورت زیر است:
تهران:
دیوارنویسی تحریم انتخابات قلابی، ارتش آزادیبخش ملی ایران

تهران: دانشگاه علم و صنعت - ارتش آزادیبخش ملی ایران - اشرف7

کرج: نه به جلاد نه به شیاد، رأی من سرنگونی، زنده باد ارتش آزادی، من فدایی خلق و رهبر خلق ایران خواهر مریم رجوی هستم، زنده باد سازمان مجاهدین خلق ایران، فروردین 96 کرج (هشتگرد)

مشهد: نه جلاد نه شیاد، رأی من سرنگونی است، ارتش آزادیبخش زنده باد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات