پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

تشکیل مجدد بیدادگاه برای زندانی سیاسی علی معزی، تبعیدی در زندان فشافویه

زندانی سیاسی علی معزی
زندانی سیاسی علی معزی
بر اساس اخبار دریافتی رژیم ضدبشری آخوندی در راستای توطئه‌سازی علیه زندانی سیاسی علی معزی، پدر دو مجاهد اشرفی، قصد محاکمه تکراری و صوری وی را دارد. به این زندانی گفته شده است که روز یکشنبه 7خرداد 96 تاریخ محاکمه وی است و بایستی در این تاریخ به دادگاه اعزام شود.

هم اکنون زندانی سیاسی علی معزی در بدترین شرایط در قرنطینه زندان فشافویه محبوس است و بر اساس گفته زندانبانان این فعلاً قرنطینه اول است و بایستی تا ده روز در این قرنطینه محبوس باشد و سپس به قرنطینه دوم منتقل خواهد شد که در آنجا نیز حداقل 45روز در انتظار انتقال به بند! خواهد بود.
 
زندان فشافویه فاقد مجموعه بهداشتی (‌حمام) و همچنین فاقد آب آشامیدنی است. آب این زندان شور و غیرقابل خوردن است و زندانیان برای مصرف روزانه آب نوشیدنی بایستی آن را خریداری کنند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات