728 x 90

زیر گرفتن یک دختر جوان توسط ماشین نیروی سرکوبگر انتظامی + فیلم

زیر گرفتن یک دختر جوان توسط خودرو نیروی انتظامی در اردکان یزد
زیر گرفتن یک دختر جوان توسط خودرو نیروی انتظامی در اردکان یزد
مأموران جنایتکار نیروی انتظامی  روز شنبه 16 اردیبهشت یک دختر جوان را زیر گرفتند.

در فیلمی که روی شبکه‌های اجتماعی گذاشته شده است نشان می‌دهد که روز ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ نیروهای سرکوبگر انتظامی رژیم پس از اعتراض دختر جوانی به گرفتن شناسنامه‌اش از سوی مأموران سرکوبگر انتظامی که به جلوی ماشین آنها رفته بود وی را با ماشین زیر گرفته و از روی وی رد شدند. این جنایت مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی مورد اعتراض حاضرین که در حال فیلمبرداری بودند قرار گرفت.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات