پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

گزارش نوبه ای نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم(1)

کرمان - زرند
کرمان - زرند
بنا‌ به گزارشهای دریافتی حوزه مسجد جامع کرج ساعت9 و 25دقیقه کساد بود. تنها یک پیرمرد در حوزه حضور داشت که سواد نداشت ولی گردانندگان حوزه در مسجد خودشان برایش رأی نوشتند
خیابان شریعتی مسجد نوریان داخل شعبه ۶ نفر بود؛ بیرون کسی نبود همه جا پر از مأمور است.

بنا‌ به گزارشهای دریافتی در رودسر در شعبه خیابان موسوم به شهدا خالی است. در این گزارش که ساعت 10 صبح تهیه شده فقط سه الی چهار نفر در شعبه حضور داشتند 

در کرمان شعبه مسجد نبی ساعت 9 صبح تعداد حاضر در حوزه 7نفر و 10نفر مأمور در حوزه حضور داشتند.

حوزه شماره 24 در شهرستان زرند کرمان ساعت 630 صبح تعداد حاضر در حوزه 5نفر هستند.5نفر مأمور و پرسنل هستند.

شعبه: حسینیه محرز در شهر بابک کرمان ساعت 8 صبح تعداد حاضر در حوزه 7نفر. حوزه خیلی خلوت است

ساعت ۸۳۰ صبح تعداد حاضر در حوزه مدرسه نعیمی 7نفر بودند.5نفر مأمور حضور دارند. حوزه خلوت است

شعبه رأی‌گیری خیابان موسوم به ۷ تیر در تهران ساعت ۰۹۵۰ خالی و خلوت است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات