پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

گزارش نوبه ای نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم (2)

کرمان
کرمان
ساعت ۰۸۴۵ از حوزه مدرسه دخترانه توحید در ساوه بازدید شد. حتی یک نفر هم در حوزه نبود.

ساعت 930 صبح در حوزه رای‌گیری کانون فرهنگی تربیتی نوبت در خیابان ملت اصفهان هیچ‌کس دیده نمی‌شود و حوزه کاملاً خالی است.

در مهاباد حوزه مسجد رسول خیابان موسوم به امام ساعت ۱۰ صبح هیچ‌کس نبود و کاملاً خلوت بود سطح شهر سوت و کور و هیچ‌کس حتی رفت و آمد هم نمی‌کند.

ساعت ۹ صبح از شعبه مدرس اعظمی در خیابان معلم سمنان بازدید شد. حتی یک نفر هم نبود.

حوزه 506 کیانمهر در تهران میدان موسوم به امام سابق جنب حسینیه، دو نفر بیشتر در صف نبودند.

ساعت 930 تعداد حاضرین در حوزه مسجد جامع سبزوار فقط چند پیرمرد و پیر زن جهت رای‌گیری دیده شد اما نیروهای امنیتی در همه جا به‌طور گسترده حضور دارند.

ساعت ۱۰۳۰ فیلمی از کسادی نمایش انتخابات در کرج به دستمان رسید.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات