پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

گزارش نوبه‌ای نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم (۶)

حوزیه انتخابیه مدرسه ابوذر در همدان
حوزیه انتخابیه مدرسه ابوذر در همدان
20هزار گشت خودرویی و موتوری اضافی برای تأمین امنیت نمایش انتخابات. پاسدار اشتری سرکرده نیروی انتظامی از به کارگیری 300هزار مأمور انتظامی و سایر نیروهای سرکوبگر رژیم برای تأمین امنیت نمایش انتخابات خبر داد.

وی افزود: «علاوه بر نیروهای حاضر در شعب اخذ رأی، نیروهایی تحت عنوان احتیاط نیز به‌صورت آماده‌باش هستند و 20هزار گشت خودرویی و موتوری در سراسر کشور» وظیفه تأمین امنیت را بر عهده ‌دارند. (خبرگزاری حکومتی فارسی)

کسادی انتخابات رژیم به‌نقل از خبرنگاران سایت مجاهد:
اسلامشهر در جنوب تهران ساعت ۱۲۱۰: کسی در حوزه رأی‌گیری دیده نشد.

سمنان گشت با موتور و رؤیت صندوقهای رأی‌گیری از ساعت ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰: اکثر حوزه‌های رأی‌گیری خالی و کساد و خلوت بودند. مأموران وزارت بدنام اطلاعات در اطراف حوزه‌ها مراقب بودندکه کسی با گوشی فیلم و عکس از این رسوایی یعنی خلوتی حوزه‌ها که بسیار محسوس بود نگیرد. در واقع نفرات امنیتی و انتظامی بیشتر از مراجعین و رأی دهندگان ِ انگشت‌شمار برای رأی‌گیری بودند.

مردم در سمنان با عدم شرکت خودشان در این افتضاحات (انتخابات) تودهنی بزرگی تا این لحظه به رژیم زدند.

شهر کرد – فرخ شهر ساعت ۱۱۰۰: در شعبه مورد بازدید رأی دهندگان کمتر از انگشتان دست بودند.

زندان مرکزی ارومیه و دیزل‌آباد کرمانشاه: رأی‌گیری اجباری از زندانیان عادی.

پیمان خانزاده، معاون رئیس زندان مرکزی ارومیه از بلندگوی زندان اعلام کرد که شرکت همه زندانیها در انتخابات اجباری است. معاون رئیس زندان نیز گفته بود هر زندانی که در انتخابات شرکت نکند به مدت سه ماه از هر گونه ملاقات با خانواده‌اش محروم خواهد شد.

در ادامه این فشارها، معاون رئیس زندان به زندانیهای زندان مرکزی ارومیه فشار آورده بود تا از خانواده‌هایشان بخواهند که شناسنامه‌های آنها را برای رأی دادن اجباری به زندان بیاورند.

در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه نیز زندانبانها اعلام کردند اگر زندانیها در انتخابات شرکت نکنند به مدت یک ماه از هر گونه ملاقات محروم می‌شوند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات