728 x 90

چهل و چهارمین روز اعتصاب‌غذای آتنا دائمی

آتنا دائمی
آتنا دائمی
آتنا دائمی، زندانی محبوس در بند (زنان) زندان اوین، چهل و چهارمین روز اعتصاب‌غذای خود را پشت سر گذاشت و هم‌چنان مأموران زندان اوین از اعزام وی به بیمارستان ممانعت به‌عمل می‌آورند.
معده خانم دائمی قادر به نوشیدن و جذب آب نیست. با این‌حال رسیدگیهای پیشرفته‌تر پزشکی در مورد این زندانی صورت نگرفته است. آتنا دائمی از ۱۹ فروردین‌ماه اقدام به اعتصاب‌غذای اعتراضی کرده است.

گزیده ها

آخرین اخبار

پرخواننده ترین دسته بندی ها

پرخواننده ترین برچسب ها