پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

تشدید سرکوب ,زندانیان سیاسی,شهيدان قيام,قتل عام 67,

افشای جنایت تخریب مزار شهدای مجاهد خلق در تبریز + فیلم و عکس

-

درب آرامستان وادی رحمت تبریز مقابل مزار شهداى مجاهد خلق قراردارد
درب آرامستان وادی رحمت تبریز مقابل مزار شهداى مجاهد خلق قراردارد
افشای جنایت تخریب مزار شهدای مجاهد خلق در تبریز
‌ بعد از افشای طرح انهدام مزار شهدای قتل‌عام مجاهدین در اهواز و مشهد رژیم آخوندی در تبریز نیز دست به جنایت مشابهی زد. به گزارش هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران روز ۱تیر ماه جاری رژیم آخوندی در وادی رحمت محل مزار شهدای گمنام مجاهد خلق در سالهای 60تا 67 با بکارگیری ماشین‌آلات سنگین اقدام به صاف کردن و از بین بردن سنگ های قبور این شهدا کرده است. دست‌اندرکاران این جنایت در صحنه ۶نفر بودند و سنگ های باقیمانده از مزار شهدا را کنده و به‌ دور انداخته و بعد اقدام به ریختن بتون به ضخامت بیش از ۱۰سانتیمتر کردند.

 


تبریز وادی رحمت فیلم قدیمی جهت مقایسه مرداد۹۵
تخریب مزار تبریز دوم تیرماه۹۶
 
دژخیمان برای سفیدکاری ۱۲سنگ مزار را در محل بتون ریزی جدید قرار داده‌اند که نشان دهند هنوز اینجا مزار است تا بعد این سنگها را هم از میان ببرند. تاکنون سطحی به ابعاد ۲۰۰متر مربع از این قطعه شهدای گمنام مجاهدین را بتون ریزی و سنگ گذاری کرده‌اند. باین ترتیب تا این تاریخ حدود ۷۵مزار و سنگ‌قبر را از بین برده و با بتون پوشانده‌اند. مساحت مزار شهدای گمنام مجاهد خلق ابعاد حدود ۱۰۰متر در ۷۵متر داشته است.

 

محل تخریب مزار شهدای گمنام مجاهد خلق در روی نقشه

 

 

محل بتون ریزی شده در عکس هوایی

 

تابلو محل کار تخریب تحت عنوان همسان سازی بلوک کودکان

 

 

نمایی عمومی مزار شهدا گمنام مجاهد در تبریز

 

 رد خودروهای حمل مصالح روی زمین مزار دیده میشود

 

 

سنگ مزار تخریب شده

 

سنگ مزارهای بهم ریخته توسط مزدوران

 

سنگ مزارهای جابه‌جا شده برای تخریب وبتون ریزی

 

سنگ های شکسته مزار گمنام شهدای مجاهد خلق در تبریز ۱تیر۹۶

 

سنگ های شکسته مزار گمنام شهدای مجاهد خلق در تبریز ۱تیر۹۶

سنگ های شکسته مزار گمنام شهدای مجاهد خلق در تبریز ۱تیر۹۶

عکسی از مزار گمنام شهدای مجاهد خلق در تبریز ۱تیر۹۶

 

قسمت بتون ریزی شده مزار

 

قسمت بتونریزی شده و قسمت سنگ گذاری شده روی سطح مزار دیده می‌شود

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات