پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

ایوان ساشا شیهان: آمریکا چگونه می‌خواهند تغییر رژیم از طریق ”عناصری در داخل ایران ”را تسهیل کنند

پروفسور ایوان ساشا شیهان
پروفسور ایوان ساشا شیهان
هیل نشریه کنگره آمریکا روز جمعه 13مرداد در مقاله‌یی به قلم ایوان ساشا شیهان مدیر برنامه مطالعات عالی در روابط بین‌الملل و امنیت انسانی در دانشگاه بالتیمور نوشت:‌ دونالد ترامپ، رکس تیلرسون و سایرین باید اکنون به این نکته توجه کنند که چگونه می‌خواهند تغییر رژیم از طریق ”عناصری در داخل ایران ”را تسهیل کنند تا نسبت به یک راه‌حل دائمی برای موضوع اتمی و مسائل دیگر اطمینان یابند.

در گردهمایی اول ژوییه در پاریس، دهها هزار ایرانی خارج از کشور، به تغییر دموکراتیک متعهد شدند، تغییری که مورد حمایت اعضای ارشد حزب رئیس‌جمهور قرار گرفت. این تعهد کافی بود تا هر گونه شک و تردیدی در مورد احتمال موفقیت‌آمیز بودن تغییر رژیم را برطرف کند. برای همه حاضرین روشن بود که یک آلترناتیو دموکراتیک وجود دارد و تغییر رژیم در دسترس است.

در گردهمایی ایران آزاد، مریم رجوی، رئیس‌جمهور شورای ملی مقاومت ایران، قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سیاه را اقدامی ضروری برای تسهیل قیام علیه یک رژیم تضعیف شده در ایران دانست. اعتراضات اخیر نشان می‌دهند که ایرانیان عادی، از سرکوب سیاسی و مدنی، نقض حقوق‌بشر و روابط خصومت‌آمیز با قدرتهای جهانی توسط این رژیم خسته شده‌اند و آنها را در برابر ”بهار فارسی ”آسیب پذیر می‌کند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات