728 x 90

ایستاده‌ام بلند

آنها (مجاهدین) «از واقعه اعدامها به‌عنوان سابقه سیاه و لکه ننگ حقوق‌بشری نظام یاد می‌کنند» و «با تخریب خمینی در نهایت اصل و ریشه ایدئولوژی جمهوری اسلامی یعنی ولایت مطلقه فقیه را هدف قرار داده‌اند».
خمینی در سال 1367 بر اساس شرایط و واقعیت‌های موجود در کشور تصمیمی گرفتند که به چالش جدی (با) آیت‌الله منتظری، قائم‌مقام رهبری، تبدیل شد. موضوع به اعدام بازماندگان (مجاهدین) در زندانهای کشور بازمی‌گشت.
(فایل) صوتی از آیت‌الله منتظری، در سطح فضای مجازی منتشر کردند که وی در جلسه‌یی با حضور چند تن از مقامات قضایی و اطلاعاتی، به انتقاد از اعدام (مجاهدین) در زندانها پرداخته و فرمان خمینی را در این زمینه اشتباهی می‌داند که تبعات بسیاری برای جمهوری اسلامی خواهد داشت.
در یک‌ کلام، تخریب خمینی، در نهایت اصل و ریشه ایدئولوژی جمهوری اسلامی یعنی ولایت مطلقه فقیه را هدف قرار داده‌اند و چه کسی بهتر از رأس این نظام. (1)
 
 
در کتیبة بی‌مرگ حافظه‌ها
در آینه‌سارترین هوای کوهستان
و مکث سبز درخت
بر شانهٴ خاک
ایستاد‌ه‌ام آن‌چنان اندیشه بلند
آن‌چنان هم قامت با غرور غرور
که با هیچ دشنه و دشنام
کشت نتوانی‌ام
 
شرافت این خاک از غزلهای آبی من
اعتبار می‌یابد
من خون مسلح به مظلومیت یک نسل‌ام
آن که مخافت مرگ را
در ارتفاع دار
با ممنوع‌ترین واژگان خورشیدی
به سخره گرفت
 
ایستاده‌ام
بی‌مرگ و بلند
در بی‌قرارترین قوارهٴ توفان
کار من شوراندن و شاریدن آگاهی است
کار من غرس بیداری صبح
در نطفهٴ آوارهٴ شورش
آشفتن ذهن کوچه‌های با عطر بیداری یاس
 
استخوانهای فکر مرا شخم بزن!
نام مرا از ریشه‌های زمین بروب!
جمجمه‌ها را برای کشتن خاطرات من بکاو!
سینه‌ها را زندانی از ساروج و روی برکش!
 
...
اما
من کابوس مرگ توام
به خون آغشت نتوانی‌ام
کشت نتوانی‌ام
کار من شوراندن و شاریدن آگاهی است.
 
                                                              ع. طارق
                                                              22مرداد 96
پانوشت: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ـ به‌نقل از یک رسانهٴ رژیم، به نام «من انقلابی‌ام» ـ 27مرداد 95.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات