728 x 90

فشار به زندانی سیاسی محمد صابر ملک‌ رئیسی به‌دلیل حمایت از زندانیان سیاسی گوهردشت

زندانی سیاسی صابر ملک رئیسی
زندانی سیاسی صابر ملک رئیسی
دژخیمان خامنه‌ای فشار به زندانی سیاسی هموطن بلوچ محمد صابر ملک‌ رئیسی که هشتمین سال حکم زندان خود را در زندان مرکزی اردبیل سپری می‌کند شدت بخشید و او را از حق تماس با خانواده محروم کرد.

این محرومیت از تماس پس از آن صورت گرفت که در اواخر مردادماه سال جاری، دست به اعتصاب‌غذای یک هفتگی در حمایت و همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی زندان گوهردشت کرج زد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات