پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

اعتراض کارگران پروفیل ساوه

تجمع اعتراضی کارگران پروفایل ساوه
تجمع اعتراضی کارگران پروفایل ساوه
کارگران اعتصابی پروفیل ساوه روز سه‌شنبه 21شهریور 96، پس از یک هفته که با درب بسته کارخانه مواجه شدند، در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کارگران خواهان پرداخت هفت ماه حقوق عقب‌افتاده خود شدند. کارگران معترض می‌گفتند فریادرسی نیست جز اعتصاب، تجمع، اعتراض و اتحاد، هیچ کس جوابگو مطالبات کارگران نیست، کارگران می‌خواهند کار کنند، کارگران حقوقهای معوقه خود را می‌خواهند.
 
 تجمع اعتراضی کارگران شرکت پروفیل ساوه
            تجمع اعتراضی کارگران شرکت پروفیل ساوه 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات