728 x 90

همراهی چین و روسیه با آمریکا علیه کره شمالی

همراهی چین و روسیه با آمریکا علیه کره شمالی
همراهی چین و روسیه با آمریکا علیه کره شمالی
همراهی چین و روسیه در تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه کره شمالی باعث رضایت و خشنودی آمریکا شده است. آمریکا می‌گوید اگر ‌چه دنبال جنگ با کره شمالی نیستیم اما اگر این رژیم به رفتار فعلی خود ادامه دهد باز هم فشارها را افزایش می‌دهیم.
 
یورونیوز 22شهریور 96:
چین و روسیه پس از ششمین و بزرگترین آزمایش هسته‌یی توسط کره شمالی، از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل‌متحد حمایت کردند تا تحریمهای جدید علیه کره شمالی اعمال شود. آخرین مجازات ها روز دوشنبه وقتی که آمریکا پیشنهادهای سختش برای مجازات کره شمالی مانند تحریم صدور نفت به این کشور را تعدیل کرد به تصویب رسید. با این حال آمریکا می‌گوید اگر تغییری در رویکردهای کره شمالی ایجاد نشد اقدامات دیگری را انجام خواهد داد. 

نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل‌متحد می‌گوید ما به‌دنبال جنگ نیستیم، رژیم کره شمالی هم هنوز به نقطه «بی‌بازگشت» نرسیده است. اگر این کشور فعالیتهای اتمیش را متوقف کند می‌تواند آینده‌اش را تضمین کند و درصورتی‌که ثابت کند می‌تواند در صلح زندگی کند جهان نیز با این کشور در صلح زندگی خواهد کرد. در غیراینصورت اگر کره شمالی مسیر خطرناکش را ادامه دهد ما نیز فشارهای دیگری را روی آن اعمال خواهیم کرد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات