پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

فرانسه: برنامه موشکی (رژیم) ایران منبع بی‌ثباتی برای منطقه است

فعالیت های موشکی و اتمی رژیم
فعالیت های موشکی و اتمی رژیم
سخنگوی وزارت‌خارجه فرانسه گفت: «فرانسه نگران استمرار برنامه بالستیک (رژیم) ایران است که با قطعنامه 2231 (شورای امنیت) هم‌خوانی ندارد و یک منبع بی‌ثباتی برای منطقه است».

وی در پاسخ به سؤالی درباره احتمال اعمال تحریم‌های موشکی علیه رژیم، گفت: «اتحادیه اروپا پیش از این نیز نهادهای درگیر در برنامه بالستیک (رژیم) ایران را تحریم کرده است و اگر نیاز باشد، تحریم‌های جدید می‌تواند اعمال شود».

سخنگوی وزارت‌خارجه فرانسه، درباره مواضع این کشور در قبال بحران لبنان نیز گفت: «ما خواهان آن هستیم که تمام کسانی که بر لبنان نفوذ دارند، اجازه بدهند بازیگران سیاسی این کشور مسئولیت‌های خود را به‌طور کامل به‌اجرا بگذارند... سعد حریری روز یکشنبه (رژیم) ایران را به عدم دخالت در امور لبنان و کشورهای همسایه فراخواند. از نظر ما این یک شرط مهم برای ثبات منطقه است».

وی افزود: «فرانسه برای لبنان توجه خاصی دارد و خواهان آن است که جامعه جهانی با یک صدای واحد موضعگیری کند تا ثبات، اتحاد و امنیت (این کشور) تضمین شود».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات