728 x 90

یک زلزله‌زده ساکن مسکن مهر در سر پل ذهاب

یکی از ساکنان مسکن مهر در سرپل‌ذهاب نسبت به نبود امکانات اعتراض کرده و می‌گوید:‌

مادرم، خواهرم، مادربزرگم همه را از دست دادیم بدبخت شدیم. دیشب تو ‌سرما تو کوه خوابیدیم! کمک‌رسانی هم نیست و هیچی نداریم.

گزیده ها

آخرین اخبار

پرخواننده ترین دسته بندی ها

پرخواننده ترین برچسب ها