اخبار - ايران - اقتصادي - اجتماعي
تاريخ: PM 11:11:32 1396/8/23

اعتراض مردم ازگله از عدم خدمات رسانی در کانون زلزله

اعتراض مردم ازگله از عدم خدمات رسانی در کانون زلزله

اعتراض مردم ازگله از عدم خدمات رسانی در کانون زلزله

موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد


نرم افزارهاى موبايل