728 x 90

تلویزیون کانال ۲فرانسه:‌ در ایران مسأله اساسی آزادی است

انعکاس تلویزیون کانال 2 فرانسه از قیام مردم ایران
انعکاس تلویزیون کانال 2 فرانسه از قیام مردم ایران
تلویزیون کانال ۲فرانسه که تاکنون گزارشهای متعددی از قیام مردم ایران پخش کرده در جدیدترین گزارش خود گفت:
اعتراضات علیه گرانی در ایران ادامه دارد. در این کشور تورم سالانه نزدیک به ۱۲درصد است.

مردم ایران قدرت خرید ندارند. گوشت خیلی گران است به‌جای گوشت مردم تخم مرغ مصرف می‌کنند ولی قیمت تخم مرغ هم بسیار زیاد شده. خانواده‌هایی هستند که نمی‌توانند خوراک خودشان را تهیه کنند.
حکومت تلاش کرد که قیمت تخم مرغ و سوخت را افزایش دهد.
بیکاری بسیار زیاد شده به‌طور خاص جوانان بیکارند. نیمی از جوانان ایرانی بیکارند و هیچ آینده‌ای ندارند. در ژوئیه سال ۲۰۱۶آمار رسمی بیکاری نزدیک به ۱۲.۶درصد اعلام شد.
در زمینه فساد دولتی رژیم ایران رتبه صد و سی و یکمین را در میان ۱۷۶کشور دارد.
نبود آزادی در ایران یکی از مهمترین موضوعات در ایران است.
جوانانی که در حاکمیت این رژیم رشد کرده‌اند امروز این رژیم را رد می‌کنند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات